Humana driver omsorgsverksamhet i Finland sedan 2016. Verksamheten har därefter växt kraftigt. I dag erbjuder Humana tjänster inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt bostäder med särskild service till över
4 200 klienter och kunder i Finland.

Humana erbjuder i Finland individ- och familjeomsorg för barn, unga och familjer med psykiatriska diagnoser eller psykosocial problematik. Tjänsterna inbegriper öppenvård samt vård- och omsorgsboenden. Humana Finland erbjuder även bostäder med särskild service för personer med funktionshinder samt äldreboenden och dagverksamheter för äldre.

Humana är inom individ- och familjeomsorgen i Finland en av de största utförarna av öppenvård samt vård- och omsorgsboenden. Humana Finland driver totalt cirka 160 enheter, har 4 200 klienter och kunder och 2 700 medarbetare.

2019 präglades av stark tillväxt för Humana i Finland. Verksamheten fördubblades när Humana i april förvärvade Coronaria Hoiva, en ledande aktör inom äldreomsorg och omsorgsboenden. Förvärvet har gjort Humana till en mer komplett omsorgsaktör i Finland. Humana växer även organiskt genom att bygga och starta nya verksamheter.