Humana erbjuder individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg i Finland. Efter några år av kraftig expansion i Finland låg fokus under 2020 på att harmonisera arbetssätten och att stärka varumärket. Ambitionen framåt är att med fortsatt hög kvalitet förbättra lönsamheten.

I Finland erbjuder Humana omsorgsboenden för barn- och unga, öppenvård för familjer och barn, äldreboenden samt omsorgsboenden för individer med funktionsnedsättning, mental ohälsa och/eller drogmissbruk.

Humana Finland driver totalt cirka 115 omsorgsenheter och har 30 behandlingsteam inom öppenvården. Humana har cirka 4 000 klienter och kunder i Finland.

Under 2020 utökade Humana sina öppenvårdstjänster och behöll sin position som ­Finlands största utförare av öppenvård inom individ- och familjeomsorg. Också inom omsorgstjänsterna för barn och unga fortsatte Humana att växa.

Humanas mål är att stärka sin marknads­position som utförare av omsorgstjänster av hög kvalitet i Finland. I detta ingår att stärka både tillväxt och lönsamhet.