1. Start
  2. Hållbarhet

Hållbarhet

Humanas vision och målsättningar handlar om hållbarhet på individ- och samhällsnivå. Hållbarhet är därför en integrerad del av vår strategi.

Hero
""

Policyer som styr Humanas hållbarhetsfrågor

I vår uppförandekod och policyer beskriver vi vår inställning och målsättningarna för vårt hållbarhetsarbete.

Humana vill bidra positivt till samhället

Resan går via sund lönsamhet och tillväxt, och igenom medarbetare som trivs och klienter som erhåller kvalitativ omsorg. Vi arbetar enligt fyra strategiområden för att uppnå detta.

Kunderna – kvalitativ verksamhet: Hög kvalitet är en central del av Humanas strategi och verksamhet. Det är endast när kunder, klienter och beställare upplever att Humanas omsorgstjänster håller en hög standard som vi kan närma oss visionen om allas rätt till ett bra liv.

Medarbetarna – attraktiv arbetsgivare: Humana ska vara förstahandsvalet för alla som arbetar med omsorg genom att erbjuda alla medarbetare en god arbetsmiljö, bra ledarskap och spännande utvecklingsmöjligheter.

Bolaget – lönsam tillväxt: Vår strategi för lönsam tillväxt utgår ifrån de trender som styr utvecklingen på omsorgsmarknaden. Genom att stärka vår position kan vi över tid få fler kunder och därmed hjälpa fler människor till ett bra liv. För att vara hållbara som bolag växer vi med hög kvalitet och lönsamhet samt har tydliga finansiella mål.

Samhället – ansvarstagande aktör: Humana tillför viktiga värden till samhället genom vår kärnverksamhet, men vi tar också ansvar utöver det. Humana vill bidra till en hållbar välfärd och sund samhällsekonomi.

Läs mer om strategin i vår senaste års- och hållbarhetsredovisning

Vi presenterar de olika av vårt hållbarhetsarbete närmare på humana.se Länk till annan webbplats.

Kontakta hållbarhetsansvarig

Kontakta vår hållbarhetsansvarig för frågor

Maria Jansson

Hållbarhetsansvarig

maria.jansson@humana.se