Kvinnlig Humanamedarbetare och man på äldreboende tittar på varandra och ser glada ut

Ansvarstagande samhällsaktör

Tillbaka till Hållbarhet

Humana tillför viktiga värden till samhällete genom kärnverksamheten, på individnivå och genom att vi bidrar till en sund samhällsekonomi. Vi tar också ansvar för ett hållbart samhälle utöver det, exempelvis genom att agera motor för mångfald och inkludering. Utöver det arbeta vi för att minska vår negativa miljö- och klimatpåverkan.