Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

A girl is standing under a swing.

Sparade skattekronor

Humana visar att det är möjligt att kombinera högkvalitativ omsorg med kostnadseffektivitet. Som en stor nordisk omsorgskoncern kan vi både satsa på metod- och kvalitetsutveckling i en omfattning och på en nivå som är svår för enskilda kommuner att konkurrera med, och samtidigt gagnas av de kostnadsmässiga skalfördelar som stordrift ger upphov till. Båda aspekter gör oss konkurrenskraftiga i upphandlingar.

Utöver vår kompetens inom omsorg har vi också stor erfarenhet av att etablera och planera verksamheter på bästa sätt. Vi bygger omsorgsboenden tillsammans med fastighetsutvecklare vilket dessutom minskar kommunernas kapitalbehov. Våra boenden är logistiskt optimerade, bland annat för att minska onödiga transporter, och vi månar om att medarbetarna ska få en bra arbetsmiljö. Våra kunskaper inom god schemaläggning är också en nyckel för att planera resurser effektivt.

2021 sparade offentlig sektor i Norden uppskattningsvis 1 miljard kronor på att anlita Humana jämfört med om de hade drivit verksamheterna själva.

Påverkansarbete

Humana verkar för att bolaget och branschen ska få rätt förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag i hela Norden. Vi träffar löpande politiker på riksnivå och lokalt samt tjänstemän på kommuner och myndigheter. Humana deltar också i branschorgan som Vårdföretagarna och Svenska Vård i Sverige. Humanas vd i Norge, Mona Lien är sedan 2021 ordförande i hälso- och välfärdsbranschen inom NHO Service and Commerce. Andra organ där Humana är aktivt är Proffentlig-nettverket i Norge och Hyvinvointiala HALI ry i Finland.

Stärkt rätt till personlig assistans

I Sverige har fokus varit att driva på för att alla individer med omfattande behov ska ha rätt till personlig assistans. Ett antal år av hårdare regeltolkningar har lett till att allt färre fått möjlighet till personlig assistans trots att behoven inte minskat. Humana har både arbetat för förändrad lagstiftning och ändrade regeltolkningar och age- rat remissinstans i statliga utredningar.

Viktig dom vunnen

Under 2021 vann Humana en viktig seger i högsta förvaltningsdomstolen, dit vi drivit frågan om huruvida kommuner ska ha rätt att göra avdrag för föräldraansvar vid tillfälligt utökat behov på grund av frånvaro från skola. Högsta förvaltningsdomstolen fastslog, i linje med Humanas överklagande, att det inte ska göras en ny prövning av föräldraansvarets omfattning om barnet är hemma från skolan tillfälligt, ett mycket positivt besked för många assistansberättigade familjer i Sverige.