Samhällsekonomiskt ansvarstagande

Tillbaka till Ansvarstagande samhällsaktör

Humana tillför viktiga värden till samhället genom vår kärnverksamhet, men vi tar också ansvar utöver den. Vi vill bidra till en hållbar välfärd och visa kvalitativ omsorg går att förena med sund samhällsekonomi.

Sparade skattekronor

Alla goda krafter behövs för att klara fram­tidens vård och omsorg. Humana visar att det är möjligt att kombinera högkvalitativ omsorg med kostnadseffektivitet. Utöver vår kompetens inom omsorg har vi genom vår storlek numera stor erfarenhet av att etablera och planera verksamheter på bästa sätt. När Humana bygger omsorgsboenden optimerar vi boendena logistiskt, bland annat för att minska onödiga transporter, och månar samtidigt om att medarbetarna ska få en bra arbetsmiljö. Våra kunskaper inom god schemaläggning är också en nyckel för att planera resurser effektivt. 2020 sparade offentlig sektor i Norden uppskattningsvis 1 miljard kronor på att anlita Humana jämfört med om de hade drivit verksamheterna själva.

Påverkansarbete

Humana verkar för att skapa rätt förutsättningar för bolaget och branschen att verka och fullgöra sitt uppdrag i hela Norden. Vi träffar löpande politiker på riksnivå och lokalt samt tjänstemän på kommuner och myndigheter. Humana deltar också i branschorgan såsom arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna, där Humanas kvalitetsdirektör Eva Nilsson Bågenholm är ordförande. Andra organ där Humana är aktivt är Svenska Vård, Proffentlig-nettverket i Norge och Hyvinvointiala HALI ry i Finland.

I Sverige har fokus varit att driva på för att återställa grundtanken med personlig assistans – att alla individer med omfattande behov ska ha rätt till personlig assistans. Ett antal år av hårdare regeltolkningar av Försäkringskassan och förvaltningsdomstolar har lett till att allt färre fått möjlighet till personlig assistans trots att behoven inte minskat. Humana har både arbetat för förändrad lagstiftning och ändrade regeltolkningar och har bland annat varit remissinstans i statliga utredningar inom assistansområdet.