We want to inspire and drive the development towards increased quality in the entire care and social work sector and share knowledge within our areas of expertise. We also act as an engine for diversity and inclusion, for example through jobs for those who stand furtherst from the labor market.

Insatser för psykisk hälsa

Som ledande nordisk utförare av individ- och familjeomsorg är Humana särskilt inriktat på vård och behandling inom psykosocial förändring och socialpsykiatri till familjer och individer. Våra tjänster främjar psykisk hälsa och välbefinnande. Ofta bidrar vi till att individer som har hamnat utanför samhället istället kan bli en del av det – det gynnar dem, deras anhöriga och samhället som helhet.

Kunskapsspridning

Genom att ge beställare och andra intressenter tillgång till Humans omfattande kunskap stärker vi den samlade kunskapen om omvårdnad och socialt arbete. Ambitionen är att inspirera och bidra till att stärka kvaliteten i hela omsorgsbranschen. Under 2021 genomförde vi bland annat 90 webbinarier som lockade över 6 000 deltagare. Därutöver producerar vi sedan 2021 tidningen Humant med kunskapsspridning om alla våra verksamhetsområden i Sverige.

Väg till arbete

I Sverige erbjuder Humana jobb, till exempel med anställningsstöd, till personer som står långt från arbetsmarknaden. Det sker i samarbete med bland andra Arbetsförmedlingen och Samhall. 2021 har vi skapat 105 nya jobb inom ramen för denna satsning, trots pågående pandemi. Målet var att skapa 200 jobb.