Vi vill inspirera och driva utvecklingen mot ökad kvalitet i hela omsorgen och vi agerar motor för mångfald och inkludering, till exempel genom jobb till dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Insatser för psykisk hälsa

Som ledande nordisk utförare av individ- och familjeomsorg är Humana särskilt inriktat på vård och behandling inom psykosocial förändring och socialpsykiatri till familjer och individer i alla åldrar. Humana främjar genom våra omsorgstjänster psykisk hälsa och välbefinnande. Ofta bidrar vi till att individer som har hamnat utanför samhället istället kan bli en del av det – det gynnar dem, de anhöriga och samhället som helhet.

Kunskapsspridning

Genom att ge beställare och andra intressenter ­tillgång till Humans omfattande kunskap stärker vi den samlade kunskapen om omvårdnad och socialt arbete. Ambitionen är att inspirera och bidra till att stärka kvaliteten i hela omsorgsbranschen. Vissa utbildningar och före­läsningar inom Humana ­Academy är öppna och kostnadsfria utanför Humana. Externa deltagare kommer bland annat från socialtjänst och allmänheten. 2020 gick vi över från fysiska arrangemang till webbföreläsningar. Många av dem finns tillgängliga på Humanas webbplats. Under året ­deltog cirka 4 000 personer i de svenska webbinarierna. Därutöver genomförde Humana i Norge ett tjugotal webbinarier.

Humana driver sedan 2019 Socialen­kanalen på Youtube. Den vänder sig främst till dem som arbetar inom socialtjänsten i ­Sverige. Här delar Humana kunskap, metoder och goda exempel från kommuner och olika instanser. Utgångspunkten är forskning och praxis inom social omsorg. Dessutom driver Humana Assistanspodden för alla med intresse för personlig assistans.

Samarbeten

Under 2020 inledde Humana Academy ett samarbete med Bonnier Academy kring ­digital utbildning. Syftet är att ge ännu fler tillgång till Humanas kompetens inom omsorgs­området. I första steget omfattar samarbetet utbildningar om bland annat Lex Sarah, fallprevention samt sekretess och tystnadsplikt. Humana påbörjade även samarbete med Hermods yrkeshögskola kring distansutbildning. Att läsa på distans underlättar att kombinera studier och arbete, både för våra medarbetare och andra studerande.

Väg till arbete

I Sverige erbjuder Humana jobb, till exempel med anställningsstöd, till personer som står långt från arbetsmarknaden. Det sker i sam­arbete med bland andra Arbetsförmedlingen och Samhall. Vi lyckades med målet att bidra med 500 arbeten mellan 2017 och 2019. 2020 har vi skapat 163 instegsjobb inom ramen för denna satsning, trots pågående pandemi. Målet var att skapa 200 jobb.