Aktien

Humanas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap.

Hero

Aktien

Aktieägare

Aktiekapital


Totalt antal A-aktier

Totalt antal B-aktier

Totalt antal C-aktier

Kvotvärde, kr

Aktiekapital, Mkr

2008, maj: Bolagets bildande

100 0001

100 000

2008, augusti: Nyemission

664 800

335 200


1

1 000 000

2012, januari: Nyemission

664 800

335 200


1

1 000 007

2014, januari: Nyemission

664 800

354 793

7

1

1 019 600

2016, mars: Split 45:1

29 916 000

15 965 685

315

0,022222

1 019 600

2016, mars: Omstämpling

-

45 882 000

-

0,022222

1 019 600

2016, mars: Nyemission

-

53 140 064

-

0,022222

1 180 879

2022, maj, indragning av aktier, fondemission

-

47 826 058

-

0,022222

1 180 879

2024, juni, Nyemission


51 826 058

-Insynshandel

Utdelning - historik

Utdelning till Humanas aktieägare:

  • Av 2023 års resultat lämnades ingen utdelning till aktieägarna, enligt beslut vid årsstämman 2024
  • Av 2022 års resultat lämnades ingen utdelning till aktieägarna, enligt beslut vid årsstämman 2023
  • Av 2021 års resultat lämnades ingen utdelning till aktieägarna, enligt beslut vid årsstämman 2022
  • Av 2020 års resultat lämnades ingen utdelning till aktieägarna, enligt beslut vid årsstämman 2021
  • Av 2019 års resultat lämnades ingen utdelning till aktieägarna, enligt beslut vid årsstämman 2020
  • Av 2018 års resultat gick 16 procent, eller 0,70 kronor per aktie och totalt 37 miljoner kronor, till utdelning till aktieägarna, enligt beslut vid årsstämman 2019
  • Av 2017 års resultat gick 15 procent, eller 0,60 kronor per aktie och totalt 32 miljoner kronor, till utdelning till aktieägarna, enligt beslut vid årsstämman 2018
  • Av 2016 års resultat gick 15 procent, eller 0,50 kronor per aktie och totalt 27 miljoner kronor, till utdelning till aktieägarna, enligt beslut vid årsstämman 2017