2021 års årsstämma i Humana AB kommer att hållas tisdagen den 11 maj 2021 i Stockholm.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 kan göra det via e-mail till arsstamma@humana.se eller per post till Humana AB, Årsstämma, Att: Anna Sönne, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm. 

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 15 januari 2021.

Aktieägares initiativrätt

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

Dokumentation

Dokumentationen kopplad till årsstämman 2021 kommer finnas tillgänglig på denna sida.