Humana AB kommer att hålla årsstämma tisdagen den 9 maj 2023.