A group of people standing in front of a crowd

Koncernledning

Koncernledningen inom Humana består av Humanas verkställande direktör och koncernchef samt landchefer för de tre länder där Humana är verksam, CFO, CIO, Kommunikationsdirektör och HR-direktör.

Koncernledningen

Nathalie Boulas Nilsson

Nathalie Boulas Nilsson

Vd och koncernchef och landschef Sverige

08-599 299 00
Hans Dahlgren

Hans Dahlgren

Kommunikationsdirektör

Född 1970. Affärsområdeschef Personlig Assistans sedan 2023. Tidigare från 2022 Kvalitets-, kommunikation- och utvecklingsdirektör. Utbildning Handelshögskolan i Stockholm MBA med inriktning förändringsledning, IT och sjukvård, Fil kand inriktning statskunskap/företagsekonomi, Uppsala Universitet, California State University och Babson F.W. Olin Gradute School of Business, Andra pågående uppdrag - Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet VD Sveriges Läkarförbund/Läkartidning & arbetande ordförande Lipus AB, Affärsområdeschef omsorg samt kommunikationsdirektör Team Olivia, Affärsutvecklingschef och marknadschef Praktikertjänst AB, Näringspolitisk chef Vårdföretagarna/Almega, Chef för det politiska stödet i riksdagen och Kommunikationsdirektör SACO. Ett trettiotal styrelseuppdrag inom främst privat sjukvård och omsorg men även kommunal förvaltning, A-kassa, ideella föreningar, tidning och försäkringsbolag. Innehav per 2022-06-01 Eget och närståendes innehav - 0 aktier

hans.dahlgren@humana.se
Anu Kallio

Anu Kallio

Landschef Finland

Född 1968. Affärsområdeschef Finland sedan 2020. Utbildning Masterexamen med inriktning mot redovisning och finans, Helsingfors ekonomihögskola och eMBA med inriktning mot försäkring och finans, Tammerfors universitet. Andra pågående uppdrag Styrelseledamot i LocalTapiola, General Mutual Insurance Company och i Hyvinvointiala HALI ry. Styrelseordförande i Kaisa Kallio Foundation. Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet Vd Rinnekoti Foundation, CFO Helsinki Deacones Institute och olika ledande befattningar inom finansbranschen. Innehav per 2020-12-31 Eget och närståendes innehav - 0 aktier

Fredrik Larsson

Fredrik Larsson

CFO

Född 1969. CFO sedan 2023 Utbildning Civilekonom, Högskolan in Örebro, Fil kand Infomation technology, Högskolan in Örebro. Andra pågående uppdrag - Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet Konsult KPMG, Head of Group Tax, Atlas Copco AB, CFO Bactiguard AB, Vice President Corporate Accounting, Gambro AB. Innehav per 2023-07-21 Eget och närståendes innehav - 10 000 aktier

Mona Lien

Mona Lien

Landsschef Norge

Född 1962. Landschef Norge sedan 2015. Utbildning Masterexamen med huvudinriktning psykologi, Oslo Universitet samt Trondheim och New York University. Tvåårigt ledarskapsprogram vid Bedriftsøkonomisk institut (BI). Andra pågående uppdrag Styrelseledamot i den norska handelsorganisationen NHO Service og Handel. Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet Verksamhets- och affärsutvecklingschef vid INOM Norge. Vd i Løft AS. Innehav per 2020-12-31 Eget och närståendes innehav - 19 578 aktier

Nina Marklund Krantz

Nina Marklund Krantz

HR-direktör

Född 1974. HR-direktör sedan 2021. HR-chef för affärsområdet Individ och familj från 2017. Utbildning Kandidatexamen från Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Kristianstad. Personal- och ledarskapsrelaterade påbyggnadsutbildningar. Andra pågående uppdrag: - Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet HR-chef, HR-specialist, HR-strateg och verksamhetschef inom Attendo 2006-2017. Innehav per 2021-09-01 Eget och närståendes innehav – 4 512 aktier

nina.marklund@humana.se076-832 94 95
Adam Nerell

Adam Nerell

CIO

Född 1977. CIO sedan 2022. Utbildning: Fil. Mag. I Data- och Systemvetenskap från Stockholms Universitet Andra pågående uppdrag: - Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: Head of IT på Klarahill AB, CIO Team Olivia AB, Head of IT Helsa AB Innehav per 2023-06-30: Eget och närståendes innehav - 499 aktier

adam.nerell@humana.se070-825 12 02

Koncernledningens arbete

Vd och koncernchefen är ansvarig för den löpande förvaltningen av Humana i enlighet med tillämplig lagstiftning och tillämpliga regler, inbegripet Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt Koden och de instruktioner och strategier som fastställts av styrelsen.

Vd säkerställer att styrelsen får den information som krävs för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Vd övervakar att Humanas mål, policyer och strategiska planer som fastställts av styrelsen efterlevs och ansvarar för att mellan styrelsens sammanträden informera styrelsen om Humanas utveckling.

Vd leder arbetet i koncernledningen, som ansvarar för den övergripande affärsutvecklingen. Vd:s arbete och prestationer utvärderas regelbundet av styrelsen.

Koncernledningens ersättningar

Läs om ersättningar till ledande befattningshavare här.