Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Aktierelaterade program

Aktierelaterade incitamentsprogram

Humana har inga pågående långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram för ledande befattningshavare eller andra anställda.