1. Start
  2. Investerare
  3. Finansiell information
A man and a woman standing in a room

Finansiell information

Humanakoncernens finansiella informationsgivning ska kännetecknas av öppen, relevant och korrekt information till aktieägare, investerare och analytiker för att öka kunskapen om koncernens verksamhet.

Finansiella mål

Intäktstillväxt

  • En årlig organisk tillväxt på medellång sikt på 5 %.
  • Utöver det kan tilläggsförvärv ge en årlig tillväxt på 2-3%.

Kapitalstruktur

  • En räntebärande nettoskuld som inte överstiger 4,5 gånger EBITDA, det vill säga rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar.
  • Skuldsättningen kan tillfälligt, till exempel i samband med förvärv, överstiga målsättningen.

Lönsamhet

  • En rörelsemarginal på medellång sikt uppgående till 7 %.

Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden och få del av nyheter om Humana, delårsrapporter, årsredovisning med mera.
Jag godkänner att Humana behandlar mina personuppgifter, som jag lämnar i detta formulär, för att kunna skicka den prenumeration jag önskar

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

IR-ansvarig

ewelina.pettersson@humana.se073-074 79 12