""

Finansiella rapporter

Här finner du rapporter, presentationer, webcasts och andra relaterade filer till rapporterna.

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Bokslutskommuniké 2023

Delårsrapport Q3 2023

Delårsrapport Q2 2023

Delårsrapport Q1 2023

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Bokslutskommuniké 2022

Delårsrapport Q3 2022

Delårsrapport Q2 2022

Delårsrapport Q1 2022

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Bokslutskommuniké 2021

Delårsrapport Q3 2021

Delårsrapport Q2 2021

Delårsrapport Q1 2021

Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Bokslutskommuniké 2020

Delårsrapport Q3 2020

Delårsrapport Q2 2020

Delårsrapport Q1 2020

Årsredovisning 2019

Delårsrapport Q3 2019

Delårsrapport Q2 2019

Delårsrapport Q1 2019

Årsredovisning 2018

Delårsrapport Q4 2018

Delårsrapport Q3 2018

Delårsrapport Q2 2018

Delårsrapport Q1 2018

Årsredovisning 2017

Delårsrapport Q4 2017

Delårsrapport Q3 2017

Delårsrapport Q2 2017

Delårsrapport Q1 2017

Årsredovisning 2016

Delårsrapport Q4 2016

Delårsrapport Q3 2016

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q1 2016

Börsintroduktion

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2008