Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Årsredovisning 2015

2016-03-29 08:30

Ladda ner rapport

Årsredovisning 2015

En traditionell PDF-fil biläggs även i detta pressmeddelande. Den engelska versionen publiceras på bolagets hemsida onsdagen den 6 april 2016.

Datum för finansiell information 2016: 
Delårsrapport januari-mars           19 maj, 2016
Delårsrapport januari-juni             19 augusti, 2016
Delårsrapport januari-september  18 november, 2016

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se

Informationen är sådan som Humana AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:30 den 29 mars 2016.

 

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 14 000 engagerade medarbetare i Sverige och Norge som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2015 uppgick rörelseintäkterna till 5 655 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se eller http://corporate.humana.se