Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Årsredovisning 2016

2017-04-07 08:00

Ladda ner rapport

Humanas årsredovisning 2016

För att uppnå en hållbar tillväxt arbetar Humana utifrån sina fyra målområden: kvalitativ verksamhet, attraktiv arbetsgivare, ansvarstagande samhällsaktör och just långsiktig och uthållig tillväxt. I den kommunala vardagen, utanför debatten på riksnivå, kan vi konstatera att kommunernas inköp av privat omsorg fortsätter att öka. Och man vill samarbeta med seriösa, långsiktiga aktörer som Humana.

-       I årsredovisningen presenterar vi bland annat vårt viktiga arbete inom kvalitets- och medarbetarområdet och hur Humana skapar värde för samhället. Humanas ambition är att kontinuerligt och långsiktigt utveckla verksamheten genom ständigt förbättrade arbetssätt som ger mer omsorg för varje skattekrona och som möter våra intressenters behov, säger Rasmus Nerman, Humanas vd.

En traditionell PDF-fil biläggs även i detta pressmeddelande. Den engelska versionen publiceras på bolagets hemsida den 9 maj 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se

Datum för finansiell information 2017: 
Delårsrapport januari-mars           18 maj, 2017
Årsstämma 2017                          18 maj, 2017
Delårsrapport januari-juni             18 augusti, 2017
Delårsrapport januari-september   16 november, 2017

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoner försorg, för offentliggörande den 7 april 2017 klockan 08:00 CET.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2016 uppgick rörelseintäkterna till 6 362 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se eller corporate.humana.se