Delårsrapport Q1 2017

2017-05-18 08:00

Ladda ner rapport

Presentation Q1 2017

Webcast Q1 2017


Ett kvartal med tillväxt och konsolidering

Första kvartalet: januari-mars 2017

 • Rörelseintäkterna 
  – uppgick till 1 649 MSEK (1 471) en ökning med 12% eller 178 MSEK.
 • Rörelseresultatet 
  – uppgick till 66 MSEK (41 inkl. -38 MSEK i kostnader för börsintroduktion).
 • Periodens resultat efter skatt 
  – uppgick till 40 MSEK (-16).
 • Periodens resultat per stamaktie
  – före och efter utspädning uppgick till 0,76 SEK (-0,82).
 • Operativt kassaflöde
  – uppgick till -16 MSEK (29).

Händelser i kvartalet och efter kvartalets slut

 • Inga väsentliga händelser finns att rapportera i första kvartalet eller efter kvartalets slut. 

Presentation av rapporten idag klockan 09:00  
För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer:

 • SE: +46 8 566 426 93 eller
 • UK: +44 203 008 98 02
 • US: +1 855 753 22 35

Presentationsmaterialet kommer också att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Humanas webbplats.

För mer information, vänligen kontakta: 
Rasmus Nerman
vd och koncernchef
070-828 1860
rasmus.nerman@humana.se

Ulf Bonnevier
CFO
070-164 73 17
ulf.bonnevier@humana.se

Cecilia Lannebo
IR-ansvarig
072-220 82 77
cecilia.lannebo@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2016 uppgick rörelseintäkterna till 6 362 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm.