Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Delårsrapport Q1 2017

2017-05-18 08:00

Ladda ner rapport

Presentation Q1 2017

Webcast Q1 2017

Första kvartalet: januari-mars 2017

  • Rörelseintäkterna uppgick till 1 649 MSEK (1 471) en ökning med 12% eller 178 MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 66 MSEK (41 inklusive -38 MSEK i kostnader för börsintroduktion).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 40 MSEK (-16).
  • Periodens resultat per stamaktie före och efter utspädning uppgick till 0,76 SEK (-0,82).
  • Operativt kassaflöde uppgick till -16 MSEK (29).

Händelser i kvartalet och efter kvartalets slut

  • Inga väsentliga händelser finns att rapportera i första kvartalet eller efter kvartalets slut. 

Presentation av rapporten idag klockan 09:00  
För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer:

  • SE: +46 8 566 426 93 eller
  • UK: +44 203 008 98 02
  • US: +1 855 753 22 35

Presentationsmaterialet kommer också att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Humanas webbplats http://corporate.humana.se och under Finansiell information/Rapporter & presentationer.

För mer information, vänligen kontakta: 
Rasmus Nerman, vd och koncernchef, 070-828 1860, rasmus.nerman@humana.se
Ulf Bonnevier, CFO, 070-164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2016 uppgick rörelseintäkterna till 6 362 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se eller corporate.humana.se