Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Delårsrapport Q4 2016

2017-02-23 08:00

Ladda ner rapport

Presentation Q4 2016

Webcast Q4 2016

Fjärde kvartalet: oktober-december 2016

 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 681 MSEK (1 521 inklusive en reavinst om 62 MSEK), en ökning med 11% eller 160 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 73 MSEK (78). Justerat för engångsposter var rörelseresultatet 73 MSEK (60), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 4,3% (3,9).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 34 MSEK (47).
 • Periodens resultat per stamaktie före och efter utspädning uppgick till 0,65 SEK (0,56).
 • Operativt kassaflöde uppgick till -247 MSEK (197). Förändringen är i huvudsak hänförlig till förändrade betalningsvillkor inom Personlig Assistans samt ökade investeringar.

Helåret: januari-december 2016

 • Rörelseintäkterna uppgick till 6 362 MSEK (5 655 inklusive en reavinst om 62 MSEK), en ökning med 13% eller 707 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 329 MSEK (312), en ökning med 17 MSEK. Rörelseresultatet justerat för kostnader för börsnotering uppgick till 369 MSEK (340 MSEK justerat för poster av engångskaraktär uppgående till netto -27 MSEK), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 5,8% (6,0). 
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 170 MSEK (114).
 • Årets resultat per stamaktie före och efter utspädning uppgick till 2,87 SEK (0,61).
 • Operativt kassaflöde uppgick till -134 MSEK (390). Förändringen är i huvudsak hänförlig till förändrade betalningsvillkor inom Personlig Assistans samt ökade investeringar. 

Händelser i fjärde kvartalet

 • Försäkringskassan övergår från förskott- till efterskottsbetalning
  Försäkringskassan införde från 1 oktober 2016 efterskottsbetalning från tidigare förskottsbetalning. Den negativa påverkan på rörelsekapitalet i det fjärde kvartalet var cirka 300 MSEK. Den tidigare bedömningen om en total påverkan om 200-300 MSEK kvarstår.

Väsentliga händelser efter årets slut

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 SEK per aktie för 2016 
  Styrelsens förslag till årsstämman 2017 är att en utdelning om 0,50 SEK per aktie lämnas för verksamhetsåret 2016. Övrigt resultat föreslås balanseras i ny räkning.  

Presentation av rapporten idag klockan 09:00  
För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer:

 • SE: +46 8 566 426 62 eller
 • UK: +44 203 008 98 02

Presentationsmaterialet kommer också att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Humanas webbplats http://corporate.humana.se och under Finansiell information/Rapporter & presentationer.

För mer information, vänligen kontakta: 
Rasmus Nerman, vd och koncernchef, 070-828 1860, rasmus.nerman@humana.se
Ulf Bonnevier, CFO, 070-164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2016 uppgick rörelseintäkterna till 6 362 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se eller corporate.humana.se