Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Delårsrapport Q2 2018

2018-08-17 08:00

Ladda ner rapport

Presentation Q2 2018

Webcast Q2 2018

Andra kvartalet: april-juni 2018

 •  Rörelseintäkterna uppgick till 1 696 MSEK (1 678), en ökning med 1%. Justerat för hemtjänstverksamheten som bidrog till intäkterna under föregående år ökade intäkterna med 5%.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 78 MSEK (60 MSEK exkl. 15 MSEK i reavinst), en ökning med 18 MSEK.
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 47 MSEK (48).
 •  Periodens resultat per stamaktie före och efter utspädning uppgick till 0,88 SEK (0,91).
 •  Operativt kassaflöde uppgick till 143 MSEK (45).

Halvårsperioden: januari-juni 2018

 •  Rörelseintäkterna uppgick till 3 344 MSEK (3 326), en ökning med 1% jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för hemtjänstverksamheten som bidrog under föregående år ökade intäkterna med 5%.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 159 MSEK (125 exkl. 15 MSEK i reavinst).
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 92 MSEK (89).
 •  Periodens resultat per stamaktie före och efter utspädning uppgick till 1,73 SEK (1,26).
 •  Operativt kassaflöde uppgick till 113 MSEK (28).

Väsentliga händelser i andra kvartalet och efter kvartalets slut 

 •  Inga väsentliga händelser har skett i det andra kvartalet eller efter kvartalets slut.

Telefonkonferens
En telefonkonferens hålls idag den 17 augusti klockan 09:00 (CET) då vd och koncernchef Rasmus Nerman och CFO Ulf Bonnevier presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på:

 • SE: +46 8 566 426 96 eller
 • UK: +44 203 008 98 11
 • US: +1 855 831 59 44

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Bonnevier, CFO, 070-164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se 
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2017 uppgick rörelseintäkterna till 6 557 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se