Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Årsredovisning 2018

2019-04-04 08:00

Ladda ner rapport

Årsredovisning 2018

Humana publicerar i dag sin årsredovisning för 2018 som även inkluderar hållbarhetsrapport för 2018. 

Årsredovisningen bifogas även till detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Humana AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 April 2019 kl 08.00.

För mer information, vänligen kontakta: 
Anna Sönne, Chef investerarrelationer, 070-601 4853, anna.sonne@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2018 uppgick rörelseintäkterna till 6 725 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se eller http://corporate.humana.se