Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Delårsrapport Q1 2019

2019-05-09 08:00

Ladda ner rapport

Presentation Q 1 2019

Webcast Q1 2019

En god start på året tyngdes av utmaningar inom Individ & Familj

Första kvartalet, januari-mars 2019

  •  Rörelseintäkterna uppgick till 1 708 Mkr (1 648), en ökning med 4 %.
  •  Rörelseresultatet uppgick till 77 Mkr (81 Mkr), en minskning med 5 %. Exklusive effekterna av IFRS 16, som gäller från 1 januari 2019, uppgick rörelseresultatet till 70 Mkr (81).
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 44 Mkr (45).
  •  Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,83 kronor (0,85).
  •  Operativt kassaflöde uppgick till 33 Mkr (-32). Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick det operativa kassaflödet till -24 Mkr (-32).

Väsentliga händelser i första kvartalet och efter kvartalets slut 

  •  Under kvartalet ingick Humana avtal om förvärv av samtliga aktier i finländska Coronaria Hoiva Oy från dess ägare Coronaria Oy. Efter kvartalets slut har finländska konkurrensmyndigheten godkänt förvärvet och transaktionen har slutförts. Coronaria Hoiva värderas (enterprise value) till 71 MEUR, cirka 736 Mkr. Bolaget har cirka 1 100 anställda och de justerade intäkterna för 2018 uppgår till 54 MEUR, cirka 559 Mkr, och justerat EBITDA till 4,3 MEUR, cirka 45 Mkr.
  •  Under kvartalet har Humana skrivit avtal om ett nytt äldreboende i egen regi i Vallentuna. Verksamheten beräknas starta under fjärde kvartalet 2020.
  •  Efter kvartalets slut har Humana skrivit avtal om två nya äldreboenden i egen regi, i Falkenberg samt i Norrtälje. Båda verksamheterna beräknas starta under första halvåret 2021.
  •  Styrelsens förslag till årsstämman 2019 den 9 maj, samma dag som denna rapport publiceras, är att en utdelning om 0,70 kronor per aktie lämnas för verksamhetsåret 2018.  

Vd och koncernchef Rasmus Nerman kommenterar kvartalet:

”Det har varit en intensiv start på 2019 för Humana. Årets första kvartal präglades inte minst av olika tillväxtinitiativ. Genom förvärvet av finländska Coronaria Hoiva har vi blivit en komplett omsorgsaktör även i Finland och vi har under inledningen av året också slutit andra viktiga kontrakt för framtiden. Tre av fyra affärsområden – Personlig Assistans, Äldreomsorg och Övriga Norden – rapporterade goda resultat; stabil eller stark organisk tillväxt och ökade rörelsemarginaler. Inom Individ & Familj förstärktes dock den negativa utvecklingen vi såg i fjärde kvartalet i fjol under första kvartalet i år, där vi inledningsvis i kvartalet upplevde en mycket låg efterfrågan", säger Rasmus Nerman. 

Telefonkonferens 

En webbsänd telefonkonferens hålls i dag den 9 maj klockan 09:00 CET då vd och koncernchef Rasmus Nerman och CFO Ulf Bonnevier presenterar rapporten och svarar på frågor. 

För deltagande ring in på:
SE: +46 8 505 583 50
UK: +44 333 300 92 74
USA: +1 844 625 15 70 

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 klockan 08:00 CET.  

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Bonnevier, CFO, 070-164 73 17, 
ulf.bonnevier@humana.se 
Anna Sönne, Chef investerarrelationer, 070-601 48 53, 
anna.sonne@humana.se  

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2018 uppgick rörelseintäkterna till 6 725 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se