Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Delårsrapport Q3 2019

2019-11-08 08:02

Ladda ner rapport

Presentation Q3 2019

Webcast Q3 2019

God tillväxt, nöjdare kunder och bättre resultat

Tredje kvartalet, juli-september 2019

 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 928 miljoner kronor (1 677), en ökning med 15 %. Den organiska tillväxten var 3,2 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 176 Mkr (151), en ökning med 17 %. Exklusive effekterna av IFRS 16, standarden för hur man redovisar leasing som gäller från 1 januari 2019, uppgick rörelseresultatet till 164 Mkr (151), en ökning med 9 %.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 128 Mkr (102). Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick resultatet efter skatt till 134 Mkr (102).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,42 kronor (1,92).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 206 Mkr (35). Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick det operativa kassaflödet till 121 Mkr (35). 

Delårsperioden, januari-september 2019

 • Rörelseintäkterna uppgick till 5 554 Mkr (5 021), en ökning med 11 %. Den organiska tillväxten var 2,4 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 298 Mkr (310), en minskning med 4 %. Resultatet inkluderar förvärvsrelaterade kostnader och intäkter om -28 Mkr (5) och integrationskostnader för Coronaria Hoiva om -8 Mkr (-). Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet till 269 Mkr (310), en minskning med 13 %. Effekterna av IFRS 16 på rörelseresultatet uppgick till 30 Mkr (-). 
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 170 Mkr (194). Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick resultatet efter skatt till 186 Mkr (194).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,21 kronor (3,65). Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick resultatet per aktie till 3,52 kronor (3,65).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 375 Mkr (149). Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick det operativa kassaflödet till 159 Mkr (149). 

Väsentliga händelser i tredje kvartalet och efter kvartalets slut

 • Humana skrev under kvartalet avtal om ytterligare två nya äldreboenden i egen regi, ett i Norrtälje samt ett i Ängelholm. Boendena kommer vardera ha 60 lägenheter. Verksamheterna beräknas starta första halvåret 2021.
 • Humana ingick under kvartalet avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden om en försäljning av 37 näringsfastigheter i Finland, Sverige och Norge. Värdet på fastighetsportföljen, som överlåts genom en sale and leaseback-transaktion, uppgår till 468 Mkr. Den genomsnittliga hyresavtalslängden för fastigheterna är 14,2 år och den tillkommande årliga hyreskostnaden uppgår till 32 Mkr. Överlåtelse av befintliga fastigheter skedde under juli 2019. Pågående byggnationer överlåts när fastigheterna är färdigställda, vilket beräknas bli senast under andra kvartalet 2020.
 • Anu Kallio utsågs under kvartalet till ny chef för Humana i Finland. Hon tillträder senast 1 mars 2020. Anu Kallio var tidigare vd för det finländska omsorgsbolaget Rinnekoti.

Vd och koncernchef Rasmus Nerman kommenterar kvartalet:

”Det tredje kvartalet kan sammanfattas med god tillväxt, ökad kundnöjdhet och förbättrad lönsamhet. Både rörelseresultat och rörelsemarginal kom in på en hög nivå. Alla Humanas affärsområden utvecklas i rätt riktning och det finns flera anledningar att vara stolt. På Humanas äldreboenden har till exempel vår viktigaste parameter – kundnöjdheten – stigit ytterligare i årets nationella mätning av Socialstyrelsen. Humana ligger högt över rikssnittet för alla äldreboenden i Sverige", säger Rasmus Nerman.

”Under hösten har vi tillsammans med vår delvis nya styrelse lagt ned ett betydande arbete på att se över vår strategi. Vi har konstaterat att vi befinner oss i attraktiva segment där vi dessutom har ledande positioner och att vi gör bra ifrån oss, också när vi jämför oss med våra konkurrenter. Det finns dock tydlig potential att stärka lönsamheten och att skapa större stabilitet och förutsägbarhet i våra verksamheter. Det arbetet fortgår”, säger han.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 8 november 2019 klockan 09:00 CET då vd och koncernchef Rasmus Nerman och vice vd och CFO Ulf Bonnevier presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande ring in på:

SE: +46 8 505 583 66
UK: +44 333 300 92 60
USA: +1 844 625 15 70

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2019 kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Bonnevier, CFO, 070-164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se 
Anna Sönne, Chef investerarrelationer, 070-601 48 53, 
anna.sonne@humana.se  

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2018 uppgick rörelseintäkterna till 6 725 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se