Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Delårsrapport Q4 2018

2019-02-14 08:01

Ladda ner rapport

Presentation Q4 2018

Webcast Q4 2018

Hög organisk tillväxt och en nordisk omsorgsgrupp tar allt tydligare form

Fjärde kvartalet, oktober-december 2018 

 •  Rörelseintäkterna uppgick till 1 700 MSEK (1 616), en ökning med 5 %.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 82 MSEK (66 MSEK), en ökning med 24 % eller 16 MSEK. Exklusive förvärvsrelaterade kostnader i perioden uppgick rörelseresultatet till 95 MSEK (67), en ökning med 42 %. 
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 51 MSEK (34).  
 •  Periodens resultat per stamaktie före och efter utspädning uppgick till 0,97 SEK (0,63).  
 •  Operativt kassaflöde uppgick till 136 MSEK (197).  

Helåret, januari-december 2018 

 •  Rörelseintäkterna uppgick till 6 725 MSEK (6 556), en ökning med 3 % jämfört med föregående år. Justerat för den avyttrade hemtjänstverksamheten, som bidrog föregående år, ökade intäkterna med 5 %.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 391 MSEK (316), en ökning med 24 %.
 •  Årets resultat efter skatt uppgick till 245 MSEK (194), en ökning med 27 %.
 •  Årets resultat per stamaktie före och efter utspädning uppgick till 4,62 SEK (3,64).
 •  Operativt kassaflöde uppgick till 285 MSEK (184).

Väsentliga händelser i fjärde kvartalet och efter kvartalets slut 

 •  Humana förvärvade under fjärde kvartalet två företag; assistansföretaget RIK Assistans AB i Härnösand och Matiimi Oy, som verkar inom socialpsykiatri för unga i Birkalandregionen, Finland. 
 •  Efter kvartalets slut, i slutet av januari 2019, ingick Humana avtal om förvärv av samtliga aktier i finländska Coronaria Hoiva Oy från dess ägare Coronaria Oy. Transaktionen är föremål för godkännande av den finländska konkurrensmyndigheten och beräknas slutföras under första eller senast andra kvartalet 2019. Coronaria Hoiva värderas (enterprise value) till 71 MEUR, cirka 736 MSEK. Bolaget har cirka 1 100 anställda och de justerade intäkterna för 2018 uppgår till 54 MEUR, cirka 559 MSEK, och det justerade EBITDA till 4,3 MEUR, cirka 45 MSEK. 
 •  Efter kvartalets slut har Humana skrivit avtal om ett nytt äldreboende i egen regi i Vallentuna. Invigningen är beräknad till fjärde kvartalet 2020.
 •  Styrelsens förslag till årsstämman 2019 är att en utdelning om 0,70 SEK per aktie lämnas för verksamhetsåret 2018. Övrigt resultat föreslås balanseras i ny räkning.

Vd och koncernchef Rasmus Nerman kommenterar kvartalet:

“Det fjärde kvartalet fortsatte på det som blev den inslagna vägen under 2018; med en förbättrad organisk tillväxt, ett starkt rörelseresultat och en stärkt finansiell ställning. Sammantaget blev 2018 det starkaste året hittills i Humanas historia med en stabil avslutning i fjärde kvartalet. Vid sidan av våra två stora affärsområden Individ & Familj och Personlig Assistans, kan jag konstatera att vi har skapat ett tredje mycket starkt ben; Övriga Norden. Humana som en nordisk komplett omsorgsaktör tar allt tydligare form. Vi saknar inte utmaningar, men när vi går in i 2019 gör vi det som en starkare koncern än någonsin tidigare", säger Rasmus Nerman.

"Våra medarbetare har arbetat hårt för att nå våra mål och det är tillfredsställande att se hur arbetet ger resultat. Vi har under kvartalet också fått flera fina kvitton på att vi lever efter vår värdegrund. Vi har fått höga betyg i kvalitetsmätningar, goda resultat i vår årliga medarbetarundersökning och vi utsågs, för andra året i rad, till börsens mest jämställda bolag", säger han. 

Telefonkonferens 

En webbsänd telefonkonferens hålls i dag den 14 februari klockan 09:00 (CET) då vd och koncernchef Rasmus Nerman och CFO Ulf Bonnevier presenterar rapporten och svarar på frågor. 

För deltagande ring in på:
SE: +46 8 505 583 52
UK: +44 333 300 92 70
USA: +1 833 526 83 82 

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 08:00 CET. 

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Bonnevier, CFO, 070-164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se 
Anna Sönne, chef investerarrelationer, 070-601 48 53, anna.sonne@humana.se 

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2018 uppgick rörelseintäkterna till 6 725 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se