Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Årsredovisning 2019

2020-04-02 08:00

Ladda ner rapport

Humanas årsredovisning 2019

Humana publicerar i dag sin årsredovisning för 2019 som även inkluderar en hållbarhetsrapport för 2019. 

Humanas årsredovisning för 2019 inklusive hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på www.humana.se och direkt på http://corporate.humana.se/. Årsredovisningen bifogas även till detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Humana AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 April 2020 kl 08.00.

För mer information, vänligen kontakta: 
Anna Sönne, Chef investerarrelationer, 070 601 48 53, anna.sonne@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2019 uppgick rörelseintäkterna till 7 467 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se