Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Delårsrapport Q1 2021

2021-05-06 08:00

Ladda ner rapport

Ladda ner rapport

Presentation Q1 2021

Webcast presentation

Fortsatt god utveckling

Första kvartalet, januari-mars 2021

  • Rörelseintäkterna uppgick till 1 986 miljoner kronor (1 938), en ökning med 2 %. Den organiska tillväxten var 2,4 %.
  • Rörelseresultatet uppgick till 112 Mkr (98), en ökning med 14 %.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 63 Mkr (53).
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,27 kronor per aktie (1,00).
  • Operativt kassaflöde uppgick till 197 Mkr (95). 

Väsentliga händelser i kvartalet och efter kvartalets slut

  • I februari förvärvar Humana det svenska individ- och familjeföretaget Team J-son. Team J-sons helårsintäkter uppgår till cirka 90 Mkr och bolaget har cirka 120 anställda.
  • Under februari och mars 2021 köpte Humana tillbaka 2 357 348 aktier för 159 Mkr, vilket motsvarar en genomsnittlig kurs på 67,51 kronor per aktie. Bolagets totala egna innehav av aktier uppgår därefter till 5 017 059 aktier, vilket motsvarar 9,44 procent av det totala antalet utestående aktier och röster.
  • Styrelsens förslag till årsstämman 2021, som äger rum den 11 maj, är att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020.

Vd och koncernchef Rasmus Nerman kommenterar kvartalet:

"Årets första kvartal präglades av stabilitet. Vi ser en tydlig och positiv effekt av vaccinationerna, som har förbättrat situationen i våra verksamheter. Humana som koncern fortsatte att växa organiskt, vi hade en god lönsamhet med ökade rörelseresultat i fyra av fem affärsområden och ett starkt kassaflöde."

Läs hela vd-kommentaren i rapporten.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 6 maj 2021 klockan 09:00 CET. Där presenterar vd och koncernchef Rasmus Nerman och CFO Noora Jayasekara rapporten och svarar på frågor. För deltagande ring in på:

SE: +46 8 5664 2693
UK: +44 33 3300 9260
USA: +1 844 625 1570

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Noora Jayasekara, CFO, 070 318 92 97, noora.jayasekara@humana.se
Anna Sönne, chef investerarrelationer och hållbarhet, 070 601 48 53, anna.sonne@humana.se

Humana is a leading Nordic care company providing services within individual and family care, personal assistance, elderly care and special service housing in accordance with LSS. Humana has 16,000 employees in Sweden, Norway, Finland and Denmark providing care for 9,000 individuals and working to achieve the vision “Everyone is entitled to a good life”. In 2020, Humana’s operating revenue was SEK 7,797m. Humana is listed on Nasdaq Stockholm and the company’s headquarters are located in Stockholm. Read more about Humana on: http://humanagroup.com/