Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

2022-04-04 09:00

Ladda ner rapport

Ladda ner ESEF zip-fil: Humana års- och hållbarhetsredovisning 2021

Humana publicerar i dag sin års- och hållbarhetsredovisning för 2021. 

Humanas års- och hållbarhetsredovisning för 2021, inklusive den legala årsredovisningen, den lagstadgade hållbarhetsrapporten samt hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards, finns tillgänglig på www.humanagroup.se. Års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 bifogas även till detta pressmeddelande. 

I års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 sammanfattar Humana året finansiellt, vi visar också hur Humana bidrar till ett hållbart samhälle. 

"2021 var ett år när Humana fortsatte att hantera pandemin genom att framgångsrikt minska smittoriskerna för boende och medarbetare. Det var också ett år när vi startade fem nya äldreboenden och sex nya gruppboenden inom LSS, genomförde ett antal viktiga förvärv, förstärkte vår kvalitetsorganisation och intensifierade kvalitetsarbetet.", säger Johanna Rastad, Humanas vd och koncernchef. 

Denna information är sådan som Humana AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 April 2022 kl 09:00. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Ewelina Pettersson, Ansvarig investerarrelationer 
+46 73 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se

Maria Jansson, Hållbarhetsansvarig 
+46 73 066 04 10, maria.jansson@humana.se

Humana is a leading Nordic care company providing services within individual and family care, personal assistance, elderly care and special service housing in accordance with LSS. Humana has 18,000 employees in Sweden, Norway, Finland and Denmark providing care for 9,000 individuals and working to achieve the vision “Everyone is entitled to a good life”. In 2021, Humana’s operating revenue was SEK 8,188m. Humana is listed on Nasdaq Stockholm and the company’s headquarters are located in Stockholm. Read more about Humana on: https://www.humanagroup.com/