Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Delårsrapport Q2 2022

2022-08-18 08:00

Ladda ner rapport

Presentation Q2 2022

Webcast presentation

Förvärvstillväxt och utrymme för marginalförbättring

Förvärvstillväxt och utrymme för marginalförbättring

Andra kvartalet, april-juni, 2022

 • Rörelseintäkterna uppgick till 2 241 miljoner kronor (2 058), en ökning med 8,9 procent, vilket främst förklaras av förvärv, tidigare öppnade enheter inom Äldreomsorg, och fortsatt god tillväxt i Norge.
 • Den organiska tillväxten var 2,2 procent (4,2). Äldreomsorg och Norge drev den organiska tillväxten tillsammans med Finland, medan färre assistanstimmar inom Personlig assistans och stängda enheter inom Individ och familj hämmade tillväxten.  
 • Rörelseresultatet uppgick till 65 Mkr (107), en minskning med 39,4 procent. Minskningen förklaras främst av fortsatta svårigheter med personalförsörjning i alla affärsområden, inflation, och kostnader relaterade till nystartade verksamheter.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 18 Mkr (57).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,37 kronor (1,18).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 237 Mkr (251). Minskningen hänförs till lägre resultat.

Halvårsperioden, januari-juni 2022

 • Rörelseintäkterna uppgick till 4 388 Mkr (4 044), en ökning med 8,5 procent. Den organiska tillväxten var 2,2 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 141 Mkr (219), en minskning med 35,6 procent.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 47 Mkr (120).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,97 kronor (2,45).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 351 Mkr (448). 

VD och koncernchef Johanna Rastad kommenterar kvartalet

Under årets andra kvartal ser vi en försiktig återhämtning efter pandemin, hämmad av fortsatta utmaningar med personalförsörjning. Mycket tid och kraft läggs på att säkra kompetens och kapacitet för att ta hand om individer i vår omsorg.

Vi välkomnar under kvartalet tre viktiga förvärv som kompletterar vår verksamhet. Integrationen av dessa förvärv tillsammans med systematiska förbättringar i vår underliggande verksamhet ger oss en än bättre grund att bygga vidare på.

Läs hela kommentaren i rapporten.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 18 augusti 2022 kl 09:00 CET. VD och koncernchef Johanna Rastad presenterar rapporten och svarar på frågor. För att delta, ring in på:

SE: +46 8 5051 63 86
UK: +44 20 3198 4884
US: +1 412 3176 6300

Uppge pinkod:  8152084#

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2022 kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Westlund
Tillförordnad CFO
070 712 30 20, andreas.westlund@humana.se

Ewelina Pettersson 
Ansvarig investerarrelationer 
073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 18 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2021 uppgick rörelseintäkterna till 8 188 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/