Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

2023-04-03 09:00

Ladda ner rapport

Ladda ner rapport

Ladda ner ESEF zip-fil: Humana års- och hållbarhetsredovisning 2022

Humana publicerar i dag sin års- och hållbarhetsredovisning för 2022.

Humanas års- och hållbarhetsredovisning för 2022, inklusive den legala årsredovisningen, den lagstadgade hållbarhetsrapporten samt hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards, finns tillgänglig på www.humanagroup.se. Års- och hållbarhetsredovisningen för 2022 bifogas även till detta pressmeddelande. 

I års- och hållbarhetsredovisningen för 2022 sammanfattar Humana året finansiellt, vi visar också hur Humana bidrar till ett hållbart samhälle. 

"Under 2022 har Humana fortsatt att växa, både genom organisk tillväxt men också genom viktiga nyckelförvärv inom flertalet affärsområden. Med fokus på omsorgen om individen har vi ökat beläggningsnivåerna i våra verksamheter och förbättrat resultatet successivt under året. Samtidigt har vår resa mot att sätta en ny och högre standard för nordisk omsorg fortsatt bland annat genom införandet av sociala utfallsmått. Därmed har vi lagt en god grund för att kunna bidra i arbetet med att möta samhällsutmaningar.", säger Johanna Rastad, Humanas vd och koncernchef. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Ewelina Pettersson, Ansvarig investerarrelationer 
+46 73 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se

Maria Jansson, Hållbarhetsansvarig 
+46 73 066 04 10, maria.jansson@humana.se

 

Informationen är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-03 09:00 CET.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 20 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 10 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2022 uppgick rörelseintäkterna till 9 241 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/