Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Delårsrapport Q2 2023

2023-07-21 08:00

Ladda ner rapport

b9f9d8979dd51aec

Presentation Q2 2023

Webcast presentation

Förbättrad lönsamhet under en utmanande tid

Sammanfattning av andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 410 miljoner kronor (2 241), en ökning med 8 procent.  
 • Organisk tillväxt uppgick till 2,2 procent (2,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till 89 Mkr (65), en ökning med 38 procent. Justerat rörelseresultat uppgick till 77 Mkr (65), en ökning med 20 procent.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 38 Mkr (18).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,80 kronor (0,37).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 252 Mkr (73). Operativt kassaflöde uppgick till 411 Mkr (237).

Sammanfattning av halvårsperioden

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 845 Mkr (4 388), en ökning med 10 procent. 
 • Organisk tillväxt uppgick till 3,8 procent (2,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till 206 Mkr (141), en ökning med 46 procent. Justerat rörelseresultat uppgick till 177 Mkr (141), en ökning med 25 procent.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 88 Mkr (47).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,85 kronor (0,97).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 149 Mkr (-50). Operativt kassaflöde uppgick till 479 Mkr (351).

Väsentliga händelser i det andra kvartalet 2023 och efter rapportperiodens utgång

 • Den 21 juni 2023 meddelade förvaltningsrätten att den upphäver Inspektionen för vård och omsorgs (”IVO”) beslut att återkalla Humana Assistans AB:s verksamhetstillstånd.
 • Den 27 juni 2023 meddelade Försäkringskassan att den åter godkänner Humana Assistans AB som betalningsmottagare.
 • Den 6 juli 2023 meddelade IVO sitt beslut att inte överklaga förvaltningsrättens dom som därefter vunnit laga kraft.

VD och koncernchef Johanna Rastad kommenterar kvartalet

"Humana har en tydligt formulerad vision där allas rätt till ett bra liv står i centrum. En vision som borde vara lätt att ansluta sig till men den privata assistansomsorgen har tydligt utmanats under det senaste halvåret. Den 21 juni 2023 upphävde förvaltningsrätten IVO:s återkallelse av Humana Assistans AB:s tillstånd och strax därefter meddelade Försäkringskassan att de åter godkänner oss som betalningsmottagare. IVO har inte överklagat domen, vilket innebär att vi äntligen kan lägga rättsprocessen bakom oss och fokusera på att utveckla vårt företag.

Även om oroligheterna inom Personlig assistans har haft en direkt negativ resultatpåverkan står sig Humana som koncern starkt, vi växer organiskt, och förbättrar lönsamheten markant och stärker kassaflödet."

Läs hela kommentaren i rapporten.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 21 juli 2023 kl 09:00 CET. Vd och koncernchef Johanna Rastad och CFO Fredrik Larsson presenterar rapporten och svarar på frågor. Om du önskar delta via webcasten, följ följande länk.

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Registrering telekonferens

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Larsson
CFO
070 994 20 64, 
fredrik.larsson1@humana.se

Ewelina Pettersson 
Ansvarig investerarrelationer 
073 074 79 12, 
ewelina.pettersson@humana.se


Denna information är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-21 08:00 CET.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 20 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 10 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2022 uppgick nettoomsättningen till 9 199 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/