Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Delårsrapport Q3 2023

2023-10-27 08:00

Ladda ner rapport

Presentation Q3 2023

Webcast presentation

Stabilitet och återhämtning i tredje kvartalet

Sammanfattning av tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 398 miljoner kronor (2 373), en ökning med 1 procent.  
 • Organisk tillväxt uppgick till -1,3 procent (4,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till 162 Mkr (171), en minskning med 5 procent. Justerat rörelseresultat uppgick till 175 Mkr (175).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 82 Mkr (104).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,71 kronor (2,17).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -353 Mkr (-75). Operativt kassaflöde uppgick till 14 Mkr (124).

Sammanfattning av niomånadersperioden

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 243 Mkr (6 761), en ökning med 7 procent. 
 • Organisk tillväxt uppgick till 2,1 procent (2,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 368 Mkr (312), en ökning med 18 procent. Justerat rörelseresultat uppgick till 352 Mkr (316), en ökning med 11 procent.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 170 Mkr (150).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,55 kronor (3,13).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -204 Mkr (-125). Operativt kassaflöde uppgick till 493 Mkr (482).

Väsentliga händelser i det tredje kvartalet 2023 och efter rapportperiodens utgång

 • I juli meddelade IVO att de inte överklagar Förvaltningsrättens beslut att upphäva IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans AB:s tillstånd.
 • I augusti utsågs Hans Dahlgren till ny affärsområdeschef för Personlig assistans.

VD och koncernchef Johanna Rastad kommenterar kvartalet

Justerat rörelseresultat i det tredje kvartalet ligger i linje med föregående år, vilket får summeras till en stabil utveckling där tydlig lönsamhetsförbättring i Finland kompenserar för resultatförsämringen inom Personlig Assistans. Organisk tillväxt exklusive Personlig Assistans når drygt 9 procent i kvartalet. Vi lyckas även balansera ökade personalkostnader väl med hjälp av prisjusteringar och ökad andel klienter med komplexa behov inom individ och familjeverksamheterna i alla våra nordiska länder.

I juni vann Humana rättsprocessen gällande tillståndet för Humana Assistans och vi fick därmed fortsätta driva verksamheten vidare. Vår verksamhet har tagit stor skada och även om det kommer ta tid att fullt ut återhämta oss, är arbetet i full gång, lett av ett tydligt revanschsuget team.

Läs hela kommentaren i rapporten.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 27 oktober 2023 kl 09:00 CET. Vd och koncernchef Johanna Rastad och CFO Fredrik Larsson presenterar rapporten och svarar på frågor. Om du önskar delta via webcasten, följ följande länk.

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Registrering telekonferens

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023 kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Larsson
CFO
070 994 20 64, fredrik.larsson1@humana.se

Ewelina Pettersson 
Ansvarig investerarrelationer 
073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se


Denna information är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-27 08:00 CET.

Humana is a leading Nordic care company providing services within individual and family care, personal assistance, elderly care and special service housing in accordance with LSS. Humana has 20,000 employees in Sweden, Norway, Finland and Denmark providing care for 10,000 individuals and working to achieve the vision “Everyone is entitled to a good life”. In 2022, Humana’s net revenue was SEK 9,199m. Humana is listed on Nasdaq Stockholm and the company’s headquarters are located in Stockholm. Read more about Humana on: https://www.humanagroup.com/