Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Förbättringsbyrån, som från början är ett medarbetarinitiativ, är ett tvärfunktionellt mötesforum där tjänstemän från olika avdelningar och med olika erfarenheter satts ihop till ett team.

Förbättringsbyråns uppgift är att gemensamt arbeta med förbättringsförslag som registreras i Humanas avvikelsesystem som ett led i det systematiska förbättringsarbetet. Arbetet i Förbättringsbyrån har tagit ordentlig fart under första delen av 2019 och hittills har över 100 förbättringsförslag behandlats. Förutom att lösa problem eller hitta nya sätt att lösa gamla problem på, handlar Förbättringsbyrån även om att bygga relationer och bygga ett högfungerande tvärfunktionellt team.

Medlemmarna får fler aspekter på problemlösning, blir mer produktiva och arbetet leder till en bättre koordinering inom affärsområdet. Samarbetet inom Förbättringsbyrån kommer på sikt att bland annat bidra till effektivare arbetssätt och bättre måluppfyllelse som i slutänden gynnar de vi är till för; våra kunder och medarbetare.