Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana växer fort och med detta behöver även Humana Academy utvecklas för att möta upp nya behov och utmaningar. Därför sker under 2019 en nystart av Humana Academy. För att skapa en gedigen grund för denna nystart genomfördes under januari och februari 2019 en genomlysning i samtliga affärsområden och länder. Med detta som underlag kommer Humana Academys framtida uppdrag formuleras.

Självklart fortsätter ordinarie utbildningsproduktion som vanligt och dessutom är Academy involverade som projektledare för utbildningsinsatser kopplade till implementation av IBIC. IBIC är ett arbetssätt som just nu införs i hela Sverige, med syftet att alla verksamheter som arbetar utifrån SoL och LSS för vuxna personer ska arbeta mer likvärdigt och utifrån en särskild processmodell. I Humanas vision ”alla har rätt till ett bra liv” ger vi nu en möjlighet att med hjälp av IBIC bygga vidare, utveckla och kvalitetssäkra vårt sociala arbete ett steg till.