Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

I början av året gjordes en omstart av Humana Academy. Som ett första steg genomfördes intervjuer av personer i samtliga Humanas verksamheter och med det som grund har Academys uppdrag och mål formulerats enligt följande:

Idé

Humana Academy bidrar med kompetenshöjning, kvalitetssäkring samt utveckling av vård och omsorgsbranschen och vänder sig primärt till alla Humanas nuvarande och potentiella medarbetare men också till andra intressenter såsom kunder/anhöriga, beställare och allmänheten. Humana Academy gör detta genom strategiska samarbeten inom såväl som utanför Humana.

Mission

Genom kompetenshöjning och kvalitetssäkring bidrar Humana Academy till att utveckla och skapa tillväxt för Humana varje dag.

Humanas vision

Alla har rätt till ett bra liv