Two people working with iPad..
Tillbaka till Kvalitetsrapporter

Från och med i år presenterar vi inom Humana vår kvalitetsredovisning kvartalsvis på vår webb. Kvalitetsredovisningen bygger på Humana Quality Model, HQM, som består av åtta kvalitetsindikatorer som du kan läsa mer om här. 

Vi gör detta för att vi är övertygade om att kvalitet ska mätas och följas upp. Vårt arbetssätt bidrar till att utveckla våra verksamheter och att ständigt ha hög kvalitet i fokus. Att presentera uppföljningen offentligt bidrar också till en ökad transparens och vi hoppas att fler följer i våra fotspår.

Kvalitetsdirektör
Eva Nilsson Bågenholm


Humana Quality Index, HQI

Diagram över HQI kvartal 2

HQI för koncernen kvartal 2 är detsamma som kvartal 1. Det finns smärre variationer inom affärsområdena.

Humana har under våren infört en gemensam kundundersökning för koncernen vilket är en bidragande faktor till att affärsområde Individ och familjs HQI har minskat 2 enheter.

Frisktalen har ökat något under denna period vilket är mycket glädjande.

Under Q2 har åtta Lex Sarah och en Lex Maria anmälts till IVO.

Flera av indikatorerna varierar under året och därför kan det vara svårt att direkt göra jämförelse med HQI för ett helt år.

Individuella planer

Diamgram över individuella planer kvartal 2

För alla kunder och klienter är det viktigt att det upprättas en individuell plan, i Sverige kallad genomförandeplan. Vi mäter andelen kunder/klienter som har en individuell plan som är upprättad och uppföljd enligt planering.

I Q2 är det fortsatt höga tal generellt men förbättringsutrymme finns inom flera affärsområden. Man kan också notera en rejäl förbättring i Finland från 85 till 95 procent mellan kvartalen.

Personuppgiftsincidenter

Alla som kommer i kontakt med Humana ska känna sig trygga med att deras personuppgifter är säkra hos oss. Vi är öppna med vilka uppgifter vi behandlar, och varför. Information om hur Humana behandlar personuppgifter.

Under Q2 rapporterades 4 personuppgiftsincidenter till Dataskyddsinspektionen i Sverige och 1 personuppgiftsincident rapporterades till myndigheten i Finland. I Norge och Danmark rapporterades inga incidenter under Q2.

Två jurister som samtalar.

Humana Academy

Humana växer fort och med detta behöver även Humana Academy utvecklas för att möta upp nya behov och utmaningar.

Läs mer om hur vi arbetar med Humana Academy
Two people in the kitchen making coffee.

Förbättringsbyrån

Under hösten 2018 startades Förbättringsbyrån på Humana Assistans.

Så här arbetar vi med att förbättra vårt arbete
Ung kvinna och barn ler mot kameran

Om brukermedvirkning i praksis

En historie fra Humana omsorg og assistanse

Läs hela historien
A staff member is sitting and conversing with an elderly person at the accommodation

Vi kan förbättra vår kunds vardag

Vi arbetar för att utveckla och kvalitetssäkra demensvården, det gör vi bland annat genom att användning det nationella kvalitetsregistret för demensvård, BPSD.

Läs berättelsen från en stolt medarbetare

”Jag känner att jag har accepterats som mig själv, och jag har inte blivit dömd för mitt förflutna. Jag har ett särskilt förhållande med min kontaktperson och jag är tacksam för att kunna tillbringa tid tillsammans på vardagarna”

Kund i Finland

Kontakta oss