Two people working with iPad..
Tillbaka till Kvalitetsrapporter

Stabilt kvalitetsarbete även under pandemin

Här berättar Humanas kvalitetsdirektör Eva Nilsson Bågenholm om resultatet för Humanas kvalitetsarbete under 2020. Fortsatt all-time-high på Humanas kvalitetsindex HQI.

Här berätta Humanas kvalitetsdirektör Eva Nilsson Bågenholm om vår kvalitetsmodell och hur viktigt resultatet av mätningarna faktiskt är.

Från och med i år presenterar vi inom Humana vår kvalitetsredovisning kvartalsvis här på vår webb. Kvalitetsredovisningen bygger på Humana Quality Model, HQM, som består av åtta kvalitetsindikatorer som du kan läsa mer om här. 

Vi gör detta för att vi är övertygade om att kvalitet ska mätas och följas upp. Vårt arbetssätt bidrar till att utveckla våra verksamheter och att ständigt ha hög kvalitet i fokus. Att presentera uppföljningen offentligt bidrar också till en ökad transparens och vi hoppas att fler följer i våra fotspår.

Kvalitetsdirektör
Eva Nilsson Bågenholm


Humana Quality Index, HQI

Humana Quality Index, HQI kvartal 3 2019

HQI för koncernen kvartal 3 ligger på samma höga nivå som kvartal 2. Även våra affärsområden ligger stabilt. Under Q3 har 11 Lex Sarah och fyra Lex Maria anmälts till IVO. Alla Lex Sarah och Lex Maria presenteras här på Humanas webb.

Flera av indikatorerna varierar under året och därför kan det vara svårt att direkt göra jämförelse med HQI för ett helt år. 

Individuella planer

Individuella planer kvartal 3 2019

För alla kunder och klienter är det viktigt att det upprättas en individuell plan, i Sverige kallad genomförandeplan. Vi mäter andelen kunder/klienter som har en individuell plan som är upprättad och uppföljd enligt planering.

I Q3 ser vi tyvärr en viss minskning i antalet uppföljda planer. Den individuella planen med dess mål är grunden i kvalitetsarbetet och vi arbetar aktivt för att vi ska nå vårt långsiktiga mål.

Personuppgiftsincidenter

Alla som kommer i kontakt med Humana ska känna sig trygga med att deras personuppgifter är säkra hos oss. Vi är öppna med vilka uppgifter vi behandlar, och varför. Information om hur Humana behandlar personuppgifter.

Under Q3 rapporterades 1 personuppgiftsincidenter till Dataskyddsinspektionen i Sverige. I Norge och Danmark rapporterades inga incidenter under Q3.

Två jurister som samtalar.

Humana Academy

Humana växer fort och med detta behöver även Humana Academy utvecklas för att möta upp nya behov och utmaningar.

Läs mer om hur vi arbetar med Humana Academy
Two people in the kitchen making coffee.

Förbättringsbyrån

Under hösten 2018 startades Förbättringsbyrån på Humana Assistans.

Så här arbetar vi med att förbättra vårt arbete
Ung kvinna och barn ler mot kameran

Om brukermedvirkning i praksis

En historie fra Humana omsorg og assistanse

Läs hela historien
A staff member is sitting and conversing with an elderly person at the accommodation

Vi kan förbättra vår kunds vardag

Vi arbetar för att utveckla och kvalitetssäkra demensvården, det gör vi bland annat genom att användning det nationella kvalitetsregistret för demensvård, BPSD.

Läs berättelsen från en stolt medarbetare

”Jag känner att jag har accepterats som mig själv, och jag har inte blivit dömd för mitt förflutna. Jag har ett särskilt förhållande med min kontaktperson och jag är tacksam för att kunna tillbringa tid tillsammans på vardagarna”

Kund i Finland

Kontakta oss