Two people working with iPad..
Tillbaka till Kvalitetsrapporter

Sedan 2019 presenterar Humana vår kvalitetsredovisning kvartalsvis på vår hemsida. Kvalitetsredovisningen bygger på Humana Quality Model, HQM, som består av åtta kvalitetsindikatorer som du kan läsa mer om Kvalitetsredovisningen bygger på Humana Quality Model, HQM, som består av åtta kvalitetsindikatorer som du kan läsa mer om här. 

Vi gör det för att vi är övertygade om att kvalitet ska mätas och följas upp. Vårt arbetssätt bidrar till att utveckla våra verksamheter och att ständigt ha hög kvalitet i fokus. Att presentera uppföljningen offentligt bidrar också till en ökad transparens och vi hoppas att fler följer i våra fotspår.

Kvalitetsdirektör
Eva Nilsson Bågenholm


 

Humana Quality Index, HQI

Humana Quality Index, HQI

Trots en pågående pandemi har kvaliteten legat kvar på samma höga nivå som under första kvartalet (94/100). Sjuktalen steg under april men har under maj och juni gått ner till mer normala nivåer.

En fortsatt ökning av antalet medarbetare som gått igenom utbildningar via Humana academy har skett. Det har skett ett fortsatt lågt antal allvarliga avvikelser även under andra kvartalet, en från äldreomsorg, sju från Individ och Familj, en från Personlig assistans och en från Norge.

Noterbart är också att kundnöjdheten ökat signifikant inom Individ- och familj i Sverige.

Individuella planer

Individuella planer

Andel individuella ökade rejält inom Individ och familj första kvartalet 2020 jämfört med helåret 2019 och den nivån håller i sig även under kvartal två. Till och med en liten ytterligare förbättring kan noteras. För Norge och Finland har det skett en förändring i rapporteringen så de uppgifterna är lite osäkra. Personlig assistans i Sverige har tappat något jämfört med kvartal ett.

För alla kunder och klienter är det viktigt att det upprättas en individuell plan, i Sverige kallad genomförandeplan. Vi mäter andelen kunder/klienter som har en individuell plan som är upprättad och uppföljd enligt planering. Den individuella planen med dess mål är grunden i kvalitetsarbetet och vi arbetar aktivt för att vi ska nå vårt långsiktiga mål.

Personuppgiftsincidenter

Alla som kommer i kontakt med Humana ska känna sig trygga med att deras personuppgifter är säkra hos oss. Vi är öppna med vilka uppgifter vi behandlar, och varför. Information om hur Humana behandlar personuppgifter

Under kvartal två har det inte skett några personuppgiftsincidenter som behövts rapporteras till Datainspektionen i något av länderna.

Två jurister som samtalar.

Humana Academy

Humana växer fort och med detta behöver även Humana Academy utvecklas för att möta upp nya behov och utmaningar.

Läs mer om hur vi arbetar med Humana Academy
Two people in the kitchen making coffee.

Förbättringsbyrån

Under hösten 2018 startades Förbättringsbyrån på Humana Assistans.

Så här arbetar vi med att förbättra vårt arbete
Ung kvinna och barn ler mot kameran

Om brukermedvirkning i praksis

En historie fra Humana omsorg og assistanse

Läs hela historien

”Jag känner att jag har accepterats som mig själv, och jag har inte blivit dömd för mitt förflutna. Jag har ett särskilt förhållande med min kontaktperson och jag är tacksam för att kunna tillbringa tid tillsammans på vardagarna”

Kund i Finland

Kontakta oss