Two people working with iPad..
Tillbaka till Kvalitetsrapporter

Sedan 2019 presenterar Humana vår kvalitetsredovisning kvartalsvis på vår hemsida. Kvalitetsredovisningen bygger på Humana Quality Model, HQM, som består av åtta kvalitetsindikatorer som du kan läsa mer om. 

Kvalitetsredovisningen bygger på Humana Quality Model, HQM, som består av åtta kvalitetsindikatorer. 

Vi gör det för att vi är övertygade om att kvalitet ska mätas och följas upp. Vårt arbetssätt bidrar till att utveckla våra verksamheter och att ständigt ha hög kvalitet i fokus. Att presentera uppföljningen offentligt bidrar också till en ökad transparens och vi hoppas att fler följer i våra fotspår.

Kvalitetsdirektör
Eva Nilsson Bågenholm


 

Humana Quality Index, HQI

HQI_Q3 2020

Inte minst en kraftig förbättring av kundnöjdheten inom personlig assistans för tredje kvartalet har lett till att Humanas kvalitetsindex, HQI, har höjts för såväl personlig assistans som hela koncernen. Detta trots en liten minskning inom äldreomsorgen. HQI för koncernen ligger nu på 95/100 vilket är all time high sedan vi tog fram kvalitetsindexet för några år sedan. Under tredje kvartalet har antalet allvarliga avvikelser fortsatt minska. Tre Lex Sarah (inom Individ och Familj) har gjorts under kvartalet, ingen Lex Maria.

Under tredje kvartalet har antalet allvarliga avvikelser fortsatt minska. Tre Lex Sarah (inom Individ och Familj) har gjorts under kvartalet, ingen Lex Maria.

Individuella planer

Individuella planer_Q3 2020

Andel individuella planer backar tyvärr för koncernen i sin helhet under kvartal tre. Individ och familjeomsorg backar något men ligger högt över helåret 2019 och ligger nära målet, Äldreomsorg ligger kvar på samma höga nivå som under tidigare kvartal i år och så även Norge. Båda dessa affärsområden ligger också nära målet. Personlig assistans ligger stabilt men har fortfarande en bra bit till målet. Den största avvikelsen under kvartal tre står Finland för. Vissa mätproblem har funnits.

För alla kunder och klienter är det viktigt att det upprättas en individuell plan, i Sverige kallad genomförandeplan. Vi mäter andelen kunder/klienter som har en individuell plan som är upprättad och uppföljd enligt planering. Den individuella planen med dess mål är grunden i kvalitetsarbetet och vi arbetar aktivt för att vi ska nå vårt långsiktiga mål.

Personuppgiftsincidenter

Alla som kommer i kontakt med Humana ska känna sig trygga med att deras personuppgifter är säkra hos oss. Vi är öppna med vilka uppgifter vi behandlar, och varför, läs mer om GDPR hos Humana. Under tredje kvartalet har en personuppgiftsincident rapporterats till myndigheterna i Finland, ingen i övriga länder.

Två jurister som samtalar.

Humana Academy

Humana växer fort och med detta behöver även Humana Academy utvecklas för att möta upp nya behov och utmaningar.

Läs mer om hur vi arbetar med Humana Academy
Two people in the kitchen making coffee.

Förbättringsbyrån

Under hösten 2018 startades Förbättringsbyrån på Humana Assistans.

Så här arbetar vi med att förbättra vårt arbete
Ung kvinna och barn ler mot kameran

Om brukermedvirkning i praksis

En historie fra Humana omsorg og assistanse

Läs hela historien

”Jag känner att jag har accepterats som mig själv, och jag har inte blivit dömd för mitt förflutna. Jag har ett särskilt förhållande med min kontaktperson och jag är tacksam för att kunna tillbringa tid tillsammans på vardagarna”

Kund i Finland

Kontakta oss