Two people working with iPad..
Tillbaka till Kvalitetsrapporter

Sedan 2019 presenterar Humana vår kvalitetsredovisning kvartalsvis på vår hemsida. Kvalitetsredovisningen bygger på Humana Quality Model, HQM, som består av åtta kvalitetsindikatorer som du kan läsa mer om. 

Kvalitetsredovisningen bygger på Humana Quality Model, HQM, som består av åtta kvalitetsindikatorer. 

Vi gör det för att vi är övertygade om att kvalitet ska mätas och följas upp. Vårt arbetssätt bidrar till att utveckla våra verksamheter och att ständigt ha hög kvalitet i fokus. Att presentera uppföljningen offentligt bidrar också till en ökad transparens och vi hoppas att fler följer i våra fotspår.

Kvalitetsdirektör
Eva Nilsson Bågenholm


 

Humana Quality Index, HQI

hqi-q4-2020

Humanas kvalitetsindex, HQI, ligger stabilt på rekordnivån 95/100 för hela koncernen. Detta trots den andra vågen av covid-19. Inga större förändringar inom affärsområdena återfinns.
En av förklaringarna till att HQI höjdes redan under kvartal tre var en kraftig förbättring av kundnöjdheten inom personlig assistans. Kundnöjdheten där ligger på mycket höga 90 procent. För hela koncernen är kundnöjdheten 85 procent vilket också är högt.
Under fjärde kvartalet 2020 har antalet allvarliga avvikelser ökat något jämfört med tredje kvartalet. Åtta Lex Sarah skickades till IVO under kvartalet, ingen Lex Maria.

Individuella planer

Individuella-planer-Q4-2020

Andel individuella planer som är uppföljda enligt plan ökar glädjande nog från 82 till 85 procent för koncernen i sin helhet under kvartal fyra. Det finns vissa skillnader mellan affärsområdena på detta område. Individ och familjeomsorg backar något men ligger fortfarande på höga 94 procent. Äldreomsorg ökar och ligger nu strax under målet på 98 procent. Humana Norge ligger inte bara nära utan exakt på 98, ett lyft med fyra procent sen tredje kvartalet. Humana Finland, som under kvartal tre hade vissa redovisningsproblem tar ett rejält kliv upp och ligger på Humanasnittet 85. Personlig assistans har tyvärr tappat från 81 till 71 men arbetar nu hårt för att åter säkra att de individuella planerna är uppföljda.
För alla kunder och klienter är det viktigt att det upprättas en individuell plan, i Sverige kallad genomförandeplan. Vi mäter andelen kunder/klienter som har en individuell plan som är upprättad och uppföljd enligt planering. Den individuella planen med dess mål är grunden i kvalitetsarbetet och vi arbetar aktivt för att vi ska nå vårt långsiktiga mål.

Personuppgiftsincidenter

Alla som kommer i kontakt med Humana ska känna sig trygga med att deras personuppgifter är säkra hos oss. Vi är öppna med vilka uppgifter vi behandlar, och varför, läs mer om GDPR hos Humana. Under fjärde kvartalet har inga personuppgiftsincidenter rapporterats till myndigheterna.

Två jurister som samtalar.

Humana Academy

Humana växer fort och med detta behöver även Humana Academy utvecklas för att möta upp nya behov och utmaningar.

Läs mer om hur vi arbetar med Humana Academy
Two people in the kitchen making coffee.

Förbättringsbyrån

Under hösten 2018 startades Förbättringsbyrån på Humana Assistans.

Så här arbetar vi med att förbättra vårt arbete
Ung kvinna och barn ler mot kameran

Om brukermedvirkning i praksis

En historie fra Humana omsorg og assistanse

Läs hela historien

”Jag känner att jag har accepterats som mig själv, och jag har inte blivit dömd för mitt förflutna. Jag har ett särskilt förhållande med min kontaktperson och jag är tacksam för att kunna tillbringa tid tillsammans på vardagarna”

Kund i Finland

Kontakta oss