Nöjda klienter

  • I Humana Finlands verksamheter har vi systematiskt samlat in våra klienters, närståendes och placerande socialarbetares erfarenheter och synpunkter sedan år 2016. Genom deras feedback har vi velat göra möjligt för våra klienter att delta i att förbättra våra tjänster för att bättre tillgodose deras behov.
  • Under år 2019 mottog vi synpunkter från totalt 6 783 personer. Av dessa var 4544 från våra klienter, 1514 från socialarbetare och 725 från anhöriga.
  • Den genomsnittliga bedömningen från alla våra klienter och deras anhöriga var 8,46 (på en skala från 0-10). NPS (net promotor score) var 56 (på en skala från -100 till +100).
  • Under år 2016-2019 mottog vi synpunkter från totalt 13 374 personer. Kundnöjdhet har varit 8,54 inom denna tid.

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård