Samarbeid

  • Divisjonene har i 2019 hatt fokus på samarbeid og oppfølging. Vi har gjennomført en samarbeidsundersøkelse blant både våre profesjonelle samarbeidspartnere samt pårørende til våre brukere (gjelder ikke BPA).
  • Resultatet viser at våre samarbeidspartnere er fornøyde med samarbeidet, men at det også er rom for forbedringer. Våre samarbeidspartnere opplever i stor grad at Humana jobber målrettet for å nå målene med oppholdet.

Ett diagram

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård