Nöjda kunder

  • Humana Assistans genomför en årlig kundundersökning uppdelad på två mättillfällen. Syftet är att mäta kundernas nöjdhet med Humana Assistans, identifiera styrkor och förbättringsmöjligheter samt följa utvecklingen över tid.
  • 90 procent av kunderna är totalt sett nöjda med den hjälp som fås av personalen. Kunderna känner även en hög grad av trygghet samt att personalen visar hänsyn och respekt.
  • 84 procent anser sig ha varit delaktiga i att upprätta sin genomförandeplan.
  • NPS (Net Promoter Score) uppgår till +43% för 2019, vilket är en hög lojalitetsnivå. Resultatet ligger på samma nivå som under 2018.
  • 36 procent har rekommenderat Humana Assistans till någon under det senaste året.

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård