Under november 2020 gjordes en undersökning för att ta reda på hur de äldre anser att verksamheten har hanterat situationen som uppstått i och med Corona-pandemin. En enkät skickades till alla äldreboenden och de äldre fick hjälp av sin kontaktperson att besvara den.

På frågan om hur situationen har förändrats sedan pandemin startade framkom att för majoriteten hade det blivit en försämring. Bland de försämringar som nämndes var:

  • Begränsning i möjlighet att röra sig ute i samhället
  • Kan ej träffa anhöriga på grund av besöksförbud
  • Att vi inte kan sitta och äta tillsammans längre, eller sitta nära och prata med varandra
  • Kan inte träffa mina barn så ofta, mina barn är oroliga över att komma hit och kanske smitta andra äldre
  • Har känt mig mer isolerad.
  • Känt mig instängd/inlåst
  • Tänker på allt runt omkring, rädd för egen och andras skull
  • Oro
  • Ensamhet

Även på frågan om hur livskvaliteten har förändrats jämfört med tiden innan pandemin, svarar en majoritet att det skett en försämring.

För att motverka isolering har de äldre på olika sätt fått hjälp och stöd att hålla kontakt med sina anhöriga och vänner, vilken de flesta ganska eller mycket nöjda med.

På frågan om hur nöjd den äldre är med den information som de fått av Humana för att undvika att bli smittad visar resultatet att de flesta är nöjda. Den absoluta majoriteten är även trygga med hur Humana arbetat för att begränsa/förhindra smittspridning.

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård