Under år 2020 lanserade Humana i Finland flera interna arbetsgrupper för att utveckla kvaliteten i vår verksamhet mer enhetligt. Vårt mål är att lära av de bästa metoder och dela god praxis. Våra utvecklingsgrupper arbetar exempelvis med att utveckla egenkontroller, medicinering, enhetliga dokumentationsrutiner, RAI-systemet samt att stärka klienters självbestämmanderätt.

En viktig del av utvecklingsarbetet för vår verksamhet under 2020 har varit egenkontroller och interna kontroller. Egen- och internkontroller började i vår äldreomsorg och har gett våra verksamheter idéer och tankar om hur verksamheten kan utvecklas vidare och hur vi säkerställer gemensamma arbetssätt.

Under 2020 fortsatte vi att implementera det koncerngemensamma ledningssystemet Parus. Syftet med Parus är att stödja det systematiska förbättringsarbetet och målet är att ledningssystemet ska bidra till att alla Humana Finlands verksamheter håller en genomgående hög kvalitet över tid. Parus stöttar Humana Finlands medarbetare genom att skapa en tydligare struktur för arbetet. Parus kan säkerställa att allt arbete görs enligt aktuella lagar, föreskrifter, våra rutiner och Humanas värdegrund.

Nöjda klienter

I Humana Finlands verksamheter har vi systematiskt samlat in våra klienters, närståendes och placerande socialarbetares erfarenheter och synpunkter sedan år 2016. Genom deras feedback har vi velat göra möjligt för våra klienter att delta i att förbättra våra tjänster för att bättre tillgodose deras behov.

Under år 2020 mottog vi synpunkter från totalt 6828 personer. Av dessa var 4818 från våra klienter, 1138 från socialarbetare och 872 från anhöriga. Den genomsnittliga bedömningen från alla våra klienter och deras anhöriga var 8,36 (på en skala 0–10). NPS (Net promotor score) var 52 (på en skala från -100 till +100).

Nöjda klienter

Kontakta oss