Under året har hantering av Corona-pandemin stått i fokus för alla våra medarbetare.

Hur drabbades Humana av Corona-pandemin?

  • Smittspridningen har under hela året varit klart störst i Sverige. Norge, Finland och Danmark har haft en mindre spridning.
  • Inom Humana noterades smittan först bland äldreomsorgens kunder i Stockholm
  • Humana Finlands äldreomsorgs kunder har hittills inte drabbats av smitta
  • Övriga affärsområden har haft enstaka kunder/klienter som drabbats
  • Bland Humanas medarbetare finns drabbade men vi för ingen statistik eftersom många har uppmanats att stanna hemma vid luftvägssymtom och har inte blivit testade

Humanas hälso- och sjukvårdsorganisation har ansvarat för att samla kunskap om smittspridning och åtgärder för att minska riskerna för våra kunder/klienter och medarbetare. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor har tagit fram rutiner som svar på nya behov i verksamheterna.

Medarbetarundersökning rörande hantering av Corona

 

Medarbetarundersökning rörande hantering av Corona

Kundundersökning rörande hantering av Corona

 

Kundundersökning rörande hantering av Corona

Sammanfattning

Överlag har Humana hanterat pandemin väl med låg smittspridning i koncernens verksamheter samt god tillgång till både skyddsmaterial såväl som personal.

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård