Antalet unika användare i Humana Sverige som genomfört en utbildning i lärportalen har ökat markant mellan 2019 (2440) och 2020 (5027).

Under Q2 2020 såg vi den största ökningen på 50% av antalet unika användare i lärportalen. De främsta orsakerna till ökningen bedöms vara pandemin Covid 19 vilket föranledde ett ökat genomförande av utbildningarna ”Basala hygienrutiner”, ”eLearning om Covid 19” och ”information om Covid 19””

Kursstatistik

Under 2020 uppgick antalet genomförda internutbildningar i lärportalen, lärarledda och webbaserade, till 19 561 (2019: 14 652) vilket är en ökning med 35%.

Best practise, ständiga förbättringar

  • Lessons learned efter varje avslutat uppdrag.
  • Analysera målgruppen och dess behov för att säkerställa att relevant utbildning tas fram.

Kontakta oss