Gjennom året med Koronapandemien har Humana omsorg og assistanse hatt fokus på å bevare god kvalitet i våre tjenester til tross for de utfordringer pandemien har gitt. Våre kvalitetsindikatorer viser at kvaliteten har holdt seg på et jevnt høyt nivå gjennom året. I tillegg har vi spurt våre kunder og brukere om hvordan de har opplevd at våre ansatte har håndtert epidemien. Grafen under viser svarene vi har fått, og er en bekreftelse på at Humana omsorg og assistanse har håndtert utfordringene på en god måte»

Brukerundersøkelse vedr. håndtering av Korona-pandemien for Humana omsorg og assistanse.

Konronaundersökning_Norge.png

Kontakta oss