Hantering av pandemin

När pandemin slog till märkte vi snabbt att samarbete mellan olika funktioner var en del av lösningen. Vi inledde med gemensamma morgonmöten för samtliga chefer där syftet var att sprida information om pandemin, men också att lösa de utmaningar som dykt upp. Vi har samordnat hantering av skyddsutrustning, arbetat med kunskaps- och informationsspridning till medarbetare, spridit best practice i olika frågor och fångat upp utmaningar i vardagen. Vi har hållit digitala informationsträffar om covid-19, vi har hjälpts åt i svåra ärenden, levt vår värdegrund - tagit ansvar, varit engagerade och spridit glädje och goda exempel.  

Varför? 

Pandemin hanteras bäst genom att vi arbetar tillsammans. Ensam är inte stark och att hantera en kris ensam gynnar varken våra kunder eller medarbetare.  

Hur gick det?  

Coronapandemin är alltjämt pågående och prövande för vår verksamhet. Hittills har över 200 åtgärder vidtagits - allt ifrån att ta fram nya rutiner till att åka ut med skyddsutrustning till kunder och kollegor runt om i landet. Vi har haft ett tydligt fokus på kvalitet och på att leva upp till de förväntningar som finns på oss från kunder och medarbetare. Kollegor har kavlat upp ärmarna, tillfälligt sadlat om sina arbetsuppgifter för att stötta upp det där det verkligen behövts. Det gemensamma målet har varit tydligt; leverera en säker och trygg assistans och arbetssituation för våra kunder och medarbetare.  

Hur gynnar förändringen våra kunder och medarbetare? 

Vi kan se tillbaka på året 2020 och vår hantering av pandemin med en oerhörd stolthet. Vårt gemensamma arbete har resulterat i att det nu är lättare att göra rätt, vi har effektiviserat vår verksamhet och utvecklat oss själva. Vi har stärkt vår verksamhet, underlättat för våra kollegor och blivit ett Humana. Ett starkare Humana som syns i både NKI och NMI.

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård