Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Fem företag slås ihop och bildar Sveriges största assistansföretag

2011-10-17 12:00

Nu går Assistansia, Din Assistans, My Life, Blåvingen och Amanda samman under namnet Humana. Företagen ingick även tidigare i Humana, men blir i och med förändringen ett gemensamt företag. Med 1800 brukare blir det Sveriges största företag inom personlig assistans. Förändringen kommer bland annat innebära ytterligare satsningar på att höja medarbetarnas kompetens och kvaliteten i assistansen.

– Att vi nu slår ihop flera assistansanordnare till en gör att vi kan erbjuda en större trygghet och en högre kvalitet till de 1 800 personer som använder våra tjänster. Genom att vi blir det största företaget inom personlig assistans kan vi satsa mer på kompetensutveckling och bidra till att fler får rätt till ett bra liv, säger Helena Pharmanson, kommunikationschef på Humana.

Bildandet av ett gemensamt företag, Humana, innebär större möjligheter att utveckla och erbjuda bra tjänster till de människor som är i behov av personlig assistans. Bland annat kommer fler satsningar på kompetensutveckling till medarbetarna göras inom ramen för Humana Akademin. Efterfrågan på utbildning för personliga assistenter är stor och hittills i år har 850 assistenter gått någon av kurserna, och nyligen startades en ny utbildning om barnassistans.

Humana får i och med sammanslagningen 1800 kunder, och hälften av dessa är barn och ungdomar. Därmed är Humana inte bara det största assistansföretaget, utan också det som har flest barn och ungdomar. Förändringen innebär också att Humana nu har 20 jurister som kan hjälpa brukare att få det stöd de har rätt till. Sammantaget innebär sammanslagningen bättre möjligheter att ge den enskilde individen det stöd den behöver.  

– Genom att samla de olika företagen under ett tak kan vi genomföra större satsningar för att höja kompetensen hos våra 7000 medarbetare och medverka till att fler få rätt till ett bra liv. Kompetenta och engagerade medarbetare är vår viktigaste tillgång för att ge en bra assistans, säger Helena Pharmanson.

Humanas övriga verksamheter består av LSS-boenden, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt skola för elever med funktionsnedsättning.

För mer information kontakta:
Helena Pharmanson, kommunikationschef
Tel: 0734-344 644
E -post: helena.pharmanson@humana.se

Harald Wessman, vd Humanas assistansverksamhet
Tel: 0700-22 28 27
E-post: harald.wessman@humana.se

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans. Våra övriga verksamheter är LSS-boenden, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 8 000 medarbetare över hela landet som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv