Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Jönköping väljer Humana Omsorg för att driva Kavlagården

2011-06-09 12:00

Humana Omsorg, en del av Humana koncernen, har idag fått tilldelningsbeslut att driva Kavlagården i Jönköping från och med 1 december 2011. På Kavlagården finns 46 lägenheter fördelade på fem enheter. I uppdraget ingår ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå. Humana Omsorg har sedan tidigare ansvar för äldreomsorg och LSS-boenden i södra Sverige.

Humana Omsorg har fått tilldelningsbeslut att driva Kavlagården i Jönköping från och med 1 december 2011; resultatet av Jönköpings kommuns upphandling. På Kavlagården finns 46 lägenheter fördelade på fem enheter. Två av enheterna, 18 lägenheter avser gruppboende för personer med demenssjukdom. I uppdraget ingår ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå.

- Vi är mycket glada och stolta över att ha fått förtroende att driva Kavlagården och framförallt att vi vunnit tack vare vårt fokus på kvalitet. Vår ambition är att erbjuda våra kunder högsta kvalitet i omsorgen och ge dem ökade möjligheter till att kunna påverka sin egen vardag, säger Johan Åsbrink, Vd för Humana Omsorg.

Humana Omsorg fick högsta poäng i utvärderingen och vann på kvalitet vid Jönköpings kommuns upphandling. Övertagandet kommer att ske i nära samplanering med Jönköpings kommun som idag driver Kavlagården. Humana Omsorg kommer att inleda arbetet på Kavlagården med att omgående informera boende, närstående och personal.

- Vi vill ge alla möjlighet att träffa ledningen på Humana Omsorg och förklara hur övertagandet av Kavlagården kommer att ske på ett tryggt och respektfullt sätt gentemot alla berörda.

För mer information kontakta:
Johan Åsbrink, vd Humana Omsorg AB
Tel: 0709-720078
E -post: johan.asbrink@humanaomsorg.se 

Humana koncernen arbetar med tjänster inom vård och omsorg på den svenska marknaden. Utgångspunkten för vårt arbete är att alla människor har rätt till ett bra liv. I Humana ingår Humana Omsorg med tjänster inom äldreomsorg och LSS-boende samt företagen Assistansia, Din Assistans, My Life, Amanda och Blåvingen, som arbetar med personlig assistans för individer med funktionsnedsättningar. Humana koncernen omsatte 2,1 MdSEK 2010 och har mer än 7.000 hel-/deltidsanställda medarbetare.