Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Uppsala kommun väljer Humana Omsorg för att driva åtta boenden

2011-10-28 12:00

Humana Omsorg, en del av Humana koncernen, har fått tilldelningsbeslut att driva 8 LSS-boenden. Humana Omsorg har sedan tidigare ansvar för äldreomsorg och LSS-boenden i södra Sverige, varför detta blir en betydelsefull geografisk breddning för företaget.

Humana Omsorg har fått tilldelningsbeslut att driva åtta boendeenheter som finns i Nyby, Löten och Gamla Uppsala som idag drivs av den kommunala utföraren Vård & bildning. Det blev resultatet av Uppsala kommuns offentliga upphandling och driftstart beräknas senast 1 maj 2012.

- Vi är mycket glada och stolta över att ha fått förtroende att driva omsorgsverksamhet i Uppsala. Vår ambition är att erbjuda våra kunder högsta kvalitet i omsorgen och ge dem ökade möjligheter till att kunna påverka sin egen vardag, säger Johan Åsbrink, Vd för Humana Omsorg.

Humana Omsorg bedömdes ha det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet vid Uppsala kommuns upphandling. Övertagandet kommer att ske i nära samplanering med Uppsala kommun som idag driver de åtta boendena. Humana Omsorg kommer att inleda arbetet på respektive LSS-boende med att omgående informera boende, närstående och personal så fort tilldelningsbeslutet vunnit laga kraft vilket normalt tar 10 dagar.

- Vi vill ge alla möjlighet att träffa ledningen på Humana Omsorg och förklara hur övertagandet av varje LSS-boende i Uppsala kommer att ske på ett tryggt och respektfullt sätt gentemot alla berörda.

För mer information kontakta:
Johan Åsbrink, vd Humana Omsorg AB
Tel: 0709-720078
E -post: johan.asbrink@humanaomsorg.se