Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Lerum väljer Humana Omsorg för äldreomsorg

2012-10-04 12:00

Humana Omsorg, en del av Humana koncernen, har fått tilldelningsbeslut att driva Hedegårdens Äldreboende i Lerum. Humana Omsorg driver sedan tidigare Kavlagårdens äldreboende i Jönköping och äldreomsorg och LSS-verksamhet i södra Sverige och Stockholmsområdet.

Humana Omsorg har fått tilldelningsbeslut att driva Hedegårdens äldreboende i Lerum. På Hedegården finns 54 lägenheter varav 24 platser är för personer med demenssjukdom. På äldreboendet finns även ett tillagningskök där all mat som serveras tillagas. Verksamheten drivs idag av kommunen och driftstarten beräknas till början av 2013.

- Det känns roligt och hedrande att få förtroende att driva äldreboende i Lerum. Våra goda referenser var viktiga för upphandlingen och det gör mig stolt och glad. Vår ambition är att alltid erbjuda våra kunder högsta kvalitet i omsorgen och ge dem ökade möjligheter till att kunna påverka sin egen vardag, säger Johan Åsbrink, Vd för Humana Omsorg.

Humana Omsorg bedömdes ha lämnat det totalt sätt bästa anbudet. Viktigt för upphandlingen var Humanas goda referenser från andra boenden. Övertagandet kommer att ske i nära samplanering med kommunen och fackliga parter. Humana Omsorg kommer att inleda arbetet med att omgående informera boende, närstående och personal så fort tilldelningsbeslutet vunnit laga kraft vilket normalt tar 10 dagar.

- Vi vill ge alla möjlighet att träffa ledningen på Humana Omsorg och förklara hur övertagandet av enheterna på Hedegården kommer att ske på ett tryggt och respektfullt sätt gentemot alla berörda.

För mer information kontakta:
Johan Åsbrink, vd Humana Omsorg AB
Tel: 0709-720078
E -post: johan.asbrink@humanaomsorg.se