Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Staffanstorp kommun väljer Humana Omsorg för att driva äldreomsorg

2012-01-27 12:00

Humana Omsorg, en del av Humana koncernen, har fått tilldelningsbeslut att driva äldreomsorgsenheterna Pilegårdens särskilda boende och Pilevallens dagverksamhet i Staffanstorp. Humana ansvarar sedan 2008 för Staffanstorp kommuns entreprenad av personlig assistans och driver sedan tidigare äldreomsorg och LSS-boenden i södra Sverige.

Humana Omsorg har fått tilldelningsbeslut att driva ett äldreboende, Pilegården, med 32 platser samt dagverksamheten Pilevallen med upp till 8 platser per dag på vardera befintlig och ny dagverksamhet. Det blev resultatet av Staffanstorp kommuns offentliga upphandling och driftstarten beräknas till 1 maj 2012.

- Vi ser fram emot att få driva Pilegården och dagverksamheterna i Staffanstorp. Att få vinna en upphandling med så tydligt kvalitetsfokus ser vi som både stimulerande och spännande.

Humana Omsorg bedömdes ha lämnat det totalt sätt bästa anbudet med "...hög ambitionsnivå beträffande arbetets organisering i verksamheten, kompetenskrav och kompetensutvecklings-möjligheter för samtliga medarbetare samt kvalitetssäkringsarbete..." enligt Staffanstorp kommuns egen motivering. Övertagandet kommer att ske i nära samplanering med kommunen och fackliga parter. Humana Omsorg kommer att inleda arbetet med att omgående informera boende, närstående och personal så fort tilldelningsbeslutet vunnit laga kraft vilket normalt tar 10 dagar.

- Vi vill ge alla möjlighet att träffa ledningen på Humana Omsorg och förklara hur övertagandet av enheterna i Staffanstorp kommer att ske på ett tryggt och respektfullt sätt gentemot alla berörda.

För mer information kontakta:
Johan Åsbrink, vd Humana Omsorg AB
Tel: 0709-720078
E -post: johan.asbrink@humanaomsorg.se